Två arkitektbyråer: Så bygger vi i trä med lägre klimatpåverkan

Träbyggnader har på allvar flyttat in i den danska byggnadsmassan. BJERG Arkitektur står bland annat bakom Fjordudsigten i Ringkøbing, som är uppförd i trä. Fjordutsikten har Danmarks lägsta klimatpåverkan av de byggda projekten som ingår i en BUILD-publikation från juni 2023. Avtrycket är under en 50-årsperiod 3,1 kg CO2/m2/år.

Arkitektbyrån Arken står bakom Kløverbakken i Odder, som 2023 utsågs till ”Årets hållbara träbyggnad”. Läs om arkitektbyråernas erfarenheter av trä i arkitekturen. 

Inspiration till akustiklösning med tak från Troldtekt i privat bostad

Vi ser att det byggs fler träbyggnader i Danmark – och det är i stort sett alla typer av byggnader. Det finns goda skäl till det, menar BJERG Arkitektur, som är en av pionjärerna inom energioptimerad arkitektur med lågt klimatavtryck. Arkitektbyrån med cirka 30 medarbetare har mer än 20 års erfarenhet och cirka 70–80 procent av projekten på ritbordet är träbyggnader.

– Allmänt sett är vår inställning till nya projekt att om kunderna inte själva kommer med en önskan om en träbyggnad så försöker påverka dem i den riktningen. Det finns fortfarande vissa fördomar som hänger kvar, till exempel att hållbarheten är sämre när man bygger i trä. Men med de många fördelarna i förhållande till framför allt lägre koldioxidavtryck försöker vi alltid vända projekten i den riktningen.

Det berättar Mark Krebs, arkitekt MAA, certifierad passivhusdesigner, certifierad rådgivare i hållbart byggande och partner hos BJERG Arkitektur.

Ett av arkitektbyråns senare projekt är Fjordudsigten i Ringkøbing, som just har lyfts fram som ett exempel på bästa praxis i en publikation från BUILD-institutet vid Ålborgs universitet, eftersom Fjordudsigten har ett negativt klimatavtryck under driftsfasen.

Under en 50-årsperiod har projektet ett totalt avtryck – inklusive byggmaterial och tekniska installationer – på 3,1 kg CO2/m2/år. Gränsvärdet i byggreglerna är 12 kg CO2/m2/år. 

 

Fjordudsigten, allmännyttiga bostäder i Ringkøbing

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. bostadsbyggnader

De boende ville ta ansvar

Även på Jyllands motsatta kust ligger en framträdande träbyggnad: Bostadsrättsföreningen Kløverbakken i Odder, som 2023 utsågs till Årets hållbara träbyggnad av föreningen Træ i Byggeriet. Arkitektbyrån Arken har sedan grundandet 2018 både detta och flera andra träbyggnader i portföljen. Gemensamt för deras projekt är arkitektur i hälsosamma material med lågt klimatavtryck och arkitektur som kräver social interaktion och gemenskap.

Arkitektbyrån Arken har cirka 20 medarbetare, och en av dem är Mette Lind. Hon har varit arkitekt på Kløverbakken i Odder.

– I ett projekt är det vanligtvis byggherren som har mest att säga till om, och vi för alltid in tanken på träbyggnader. I fallet med Kløverbakken hade de blivande invånarna ett stort önskemål om att bygga i trä för att minska klimatavtrycket och därmed ta ansvar för koldioxidutsläppen, säger Mette Lind. 

Bostadsrättsföreningen Kløverbakken har som första bostadsprojekt fått certifieringen DGNB-platina.

 

Bostadsområdet Kløverbakken i Odder

Att bygga lätt och mindre

Det finns flera fördelar med att välja trä som det huvudsakliga eller som en del av byggmaterialet, säger både BJERG och arkitektbyrån Arken. Det gäller för hela materialets livslängd. Först och främst är trä en förnybar resurs som tar upp koldioxid från atmosfären under sin uppväxt i skogarna. Den lagringen fortsätter medan träet är en del av en byggnad, och det är först när träet förbränns efter slutet av sin livslängd som den lagrade koldioxiden återgår till atmosfären.

Enligt siffror från ”Træ i Byggeriet” binder Europas totala lager av träprodukter upp cirka 220 miljoner ton koldioxid.

– En klar styrka med träbyggnader är just att de stämmer bra in i en livscykelanalys, säger Mark Krebs.

Han påpekar att valet av trä har blivit mer transparent och jämförbart med både träcertifieringar (FSC® och PEFC™) samt verktyg som LCA-beräkningar och frivilliga byggcertifieringar som DGNB.

Förutom lagringen av CO2 utmärker sig träet genom den låga energiförbrukningen vid tillverkningen av konstruktionerna.

– Den tunna ytterväggskonstruktionen som du kan bygga med trä är en tydlig styrka. Om du till exempel bygger med tegel får du en tyngre byggnad, ett större koldioxidavtryck och en större bebyggd yta. Därför vill vi gärna övergå till lätta byggnader av trä. Här kan du snabbt bygga ytterväggarna, till exempel som modulbygge, och du står inte i regn och blåst på byggarbetsplatsen utan kan producera det färdigt i en hall, säger Mark Krebs från BJERG Arkitektur.

Mette Lind från arkitektbyrån Arken berättar att syftet med Kløverbakken – utöver att bygga lätt i trä – har varit att ta itu med de vanliga tankarna om hur mycket utrymme en typisk familj behöver.

– Vi har fokuserat på att minska bostädernas klimatavtryck, och en annan sak som vi har använt oss av är att rita alla bostäder mindre än klassiska villor. En familj kräver mindre utrymme om planlösningen är optimal – och det minskar märkbart materialförbrukningen. Den största bostaden i Kløverbakken är 125 kvadratmeter och är avsedd för en familj på fem personer.

Fördelarna och estetiken väger tyngst  

Båda arkitekterna anser att de flesta fördelarna ligger i att bygga i trä. Du måste dock vara uppmärksam på hur konstruktionen uppförs och vilka typer av trä som ingår.

– Självklart ska du vara uppmärksam på att välja rätt konstruktioner vid träbyggnation, till exempel ska du se till att det inte kommer in vatten och fukt i konstruktionen. Det ska man alltid. Men för träbyggnader får det större uppmärksamhet från början, säger Mark Krebs.

– Ibland hör vi att träbyggnader innebär mycket underhåll. Det kan vara så om man inte väljer trä med insikt. På Kløverbakken har vi till exempel använt värmebehandlat trä, vilket gör att det inte krävs något underhåll utöver en tvätt då och då. Med tiden kommer träet att gråna och patineras naturligt, men det är starkt och motståndskraftigt. Värmebehandling är en kemikaliefri behandling och det är en av anledningarna till att projektet är Svanenmärkt, säger Mette Lind.

Båda arkitekterna är också överens om de estetiska fördelarna med att bygga i trä.

– Trä är ett vackert och naturligt material att använda i arkitekturen. Det skapar en speciell stämning och ger vacker patina, säger Mette Lind från arkitektbyrån Arken.

– Det är förstås mycket subjektivt, men på BJERG tycker vi att träbyggnader är snygga. De är ärligare – även invändigt, där exempelvis CLT-väggar och limträpelare skapar ett naturligt uttryck. Trä är ett härligt material som doftar gott och andas, vilket samtidigt bidrar till ett hälsosammare inomhusklimat, säger Mark Krebs från BJERG Arkitektur.

FAKTA: Fjordudsigten i Ringkøbing

  • Projektet i Ringkøbing består av totalt 80 allmänna bostäder som är designade enligt passivhus-plus-standarden. Det är även grunden till att Fjordutsigten har lyfts fram som ett klassexempel i BUILD-publikationen från Ålborgs universitet, där trä ingår i flera av de uppmärksammade projekten.

  • Fjordutsikten är ett mönsterexempel på en lätt byggnad i trä som har ett negativt klimatavtryck under drift eftersom bostäderna producerar mer energi än de förbrukar. De är välisolerade för att hålla kvar värmen från solen och har ett mindre ventilationssystem samt solceller på taket.

  • Fjordudsigten, som Ringkøbing-Skjern bostadsrättsförening äger, ligger i det nya bostadsområdet ”Naturbydel Ringkøbing K”.

Bostäderna har det lägsta koldioxidavtrycket bland de färdigbyggda bostäderna i BUILD-publikationen. Avtrycket är så lågt som 3,1 kg CO2/m2/år, vilket är långt under gränsvärdet i byggreglementet på 12 kg CO2/m2/år. 

Se bilderna och läs mer om Fjordudsigten i Ringkøbing

FAKTA: Kløverbakken i Odder

  • Kløverbakken i Odder är en bostadsgemenskap bestående av 58 bostäder, fördelade på sex olika typer av bostäder, och ett gemensamt hus som är fördelat på knappt 7 000 kvadratmeter. Arkitektbyrån Arken har designat bostadsgemenskapen utifrån med tankarna på landsbyn och fokus på den sociala gemenskapen.

  • I processen har arkitektbyrån Arken samarbetat med de invånare som nu bor i bostäderna och lyssnat på deras drömmar och hopp i samband med Kløverbakkens tillkomst.

  • Bostäderna är konstruerade i FSC-certifierat trä och har träfasader samt sedumtak och vilda växter för att visuellt synliggöra områdets identitet som en plats som tar hänsyn till miljö och biologisk mångfald.

  • Byggnaden är både certifierad enligt DGNB-platina och Svanenmärkt.

Se bilderna och läs mer om Kløverbakken i Odder