Troldtekt i framtidens patientrum

Ljus, luft och god akustik ska bidra till att hjälpa patienter ut ur depression på Ny Psykiatri Bispebjerg. Patientrummen bygger på principer om hälsofrämjande arkitektur och till försöksmodellen har man valt Troldtekttak.

08.10.2018

De kommande fyra åren kommer en ny, toppmodern psykiatrisk klinik att byggas på Bispebjerg Bakke i Köpenhamn. Den första modellen av framtidens patientrum har dock redan byggts högst upp i parkeringshuset på det befintliga Bispebjerg Hospital.

Den tillfälliga modellen är en 1:1-modell av de kommande patientrummen. Under sommaren har den använts för att undersöka hur ljus, luft och akustik kan samspela för att bidra till att ge patienter med depression den bästa behandlingen. Läkarna på den psykiatriska avdelningen hoppas kunna minska användningen av ångestdämpande och lugnande läkemedel med hjälp av omgivningar som är trygga och som ger bättre sömn och dygnsrytm.

God akustik och ljus anpassat efter dygnsrytmen

I det tillfälliga patientrummet på Ny Psykiatri Bispebjerg består ljuset av en kombination av dagsljus och dynamisk LED-belysning som är anpassad efter dygnsrytmen. God akustik skapas med ljusa Troldtekttak i fin struktur, medan väggarna består av akustiska ekträlameller som säkerställer en naturlig ventilation med mer frisk luft och mindre övertempererad luft under sommarhalvåret.

Testet av inomhusklimatet i modellrummet högst upp i Bispebjerg Hospital fortsätter i en första fas under vintern. Mätningen ska mynna ut i en rekommendation för hur man kan skapa en 360 graders lösning för inomhusklimatet i framtidens psykiatriska kliniker och sjukhus.

Fakta om Ny Bispebjerg Hospital och Ny Psykiatri Bispebjerg

  • Byggprojektet är omfattande och pågår fram till 2025.
  • Den psykiatriska kliniken kommer att bli 22 500 kvadratmeter stor med både akutmottagning och 200 patientrum.
  • Byggstarten för den här delen är i september 2019 och den psykiatriska kliniken ska enligt planen stå klar 2022.

Läs våra temaartiklar om hälsofrämjande arkitektur >