CSR-rapport 2017 nu online

Troldtekts 2017 års rapport om företagets sociala ansvar (CSR) kan nu laddas ned från hemsidan. Rapporten har också lämnats til FN, eftersom den årliga CSR-rapporten ingår i våra skyldigheter enligt FN:s Global Compact, som vi har varit anslutna till sedan 2010.

19.06.2018

Vår CSR-rapport utgår från metoden i Global Reporting Initiative (GRI G4). Här är ett urval av de resultat vi berättar om i CSR-rapporten för 2017:

  • Det brännbara avfallet från produktionen minskade med 13 procent trots ökad produktion.
  • Antalet arbetsolyckor minskade från åtta under 2016 till fyra under 2017.
  • Vi har ökat andelen hållbart, FSC®-certifierat trä i produktionen och kan nu leverera produkter med certifikatet ”FSC® 100 %”.
  • Under 2017 var det fjärde gången som en person fick fast anställning på företaget efter en periods arbetsträning.
  • Genom ett nytt målningssystem har färgsvinnet minskat med över 70 procent. 2017 använde vi mindre färg trots att produktionen ökade.

Läs hela Troldtekts CSR-rapport för 2017 här >

Läs pressmeddelande här >