Sortering och ny teknik ger märkbara vinster

2017 tillverkade Troldtekt A/S fler akustikplattor än året innan men skickade mindre avfall för förbränning. Samtidigt har en ny målningsanläggning minskat färgspillet i produktionen med 70 procent. Båda vinsterna är ett led i företagets fokus på Cradle to Cradle och FN:s globala mål.

19.06.2018

Även om Troldtekt A/S 2017 producerade nästan 10 procent fler akustikplattor än året innan minskade mängden brännbart avfall med 13 procent. Samtidigt märkte företaget av en minskning i förbrukningen av färg.
 – Vi har gjort stora investeringar i nya processer och ny teknik som för varje år bidrar med positiva resultat. Vår produktion bli mer miljövänlig samtidigt som vi sparar pengar i längden. Hos oss ska det finnas ett samband mellan socialt ansvar och sunt företagande, och de senaste åren har det visat sig att det ena i hög grad främjar det andra, säger Peer Leth, vd på Troldtekt.  

Mer till återvinning och mindre spill

Siffrorna för avfall och förbrukning av färg är två exempel på data ur Troldtekts nya CSR-rapport. Rapporten har precis skickats in till FN som ett led i företagets anslutning till det frivilliga initiativet FN Global Compact.
– När det gäller avfall har vi ökat vårt fokus på sortering och uppdelning i flera fraktioner. Det innebär att vi skickar mer till återvinning och att vi sparar pengar på att transportera bort avfallet, säger Peer Leth och fortsätter:
– Vår förbrukning av färg minskade lite 2017, eftersom vi med en ny anläggning kan samla upp och återvända mer färg. Det har gjort att vi har minskat vårt anfall med över 70 procent.

Fokus på de globala målen

Sedan 2012 har Troldtekt arbetat strategiskt utifrån det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Dessutom har Troldtekt sedan 2017 valt ut två av FN:s 17 globala mål, som företaget kan stödja på ett meningsfullt sätt.
 – Vi har valt att fokusera på de globala mål där vi kan göra skillnad och samtidigt arbeta i linje med vår Cradle to Cradle-strategi. Vi kan inte bekämpa svält genom att tillverka akustikplattor, men vi kan bidra till hållbarare produktion, förklarar Peer Leth.
Förutom avfallssortering och en ny målningsanläggning har Troldtekt investerat miljonbelopp i bland annat en ny torkugn och en ny biovärmeugn, och man använder 100 procent vindkraft i produktionen.

Utvidgning ökar vinsten
Just nu håller Troldtekt på att utvidga produktionen i Troldhede. Det handlar om en investering på cirka 170 miljoner kronor, som kommer att innebära en fördubbling av kapaciteten från januari 2019.
– Våra miljövinster, besparingar och erfarenheter som vi har nått de senaste åren kommer att slå igenom ännu mer när vi får en dubbelt så stor produktionslinje från nyår. Det kostar mycket pengar på kort sikt att välja den effektivaste tekniken men vi kan se att det lönar sig i längden, säger Peer Leth.

Läs hela Troldtekts CSR-rapport för 2017 här >

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • I sortimentet finns också speciallösningar som kombinerar akustiktaket med t.ex. ventilation.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.
  • Hela serien med Troldtekt akustik, både i natur- och standardfärger, är Cradle to Cradle-certifierad på silvernivå.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk            
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Från en av de hållbara skogar där träet till Troldtekt-plattorna hämtas, copyright© Troldtekt A/S
Luftfoto över Troldtekt A/S, Troldhede, copyright© Hunderup Luftfoto
Granskog, copyright© Troldtekt A/S