CSR-rapport: Spill från Troldtekt blir beståndsdel i ny cement

21.05.2019

Under 2018 har Troldtekt A/S och Aalborg Portland A/S försökt hitta lösningar för att använda spill från Troldtekt-plattor i cementtillverkningen. Försöket har nu blivit ett permanent system. Läs mer i vår nya CSR-rapport.

Partiklar från bearbetningen av akustikplattor i Troldtekts fabrik har fått nytt värde – som komponent i Aalborg Portlands cementtillverkning – i ett system som etablerades under 2018. Att återvinna spill från de färdiga Troldtekt-plattorna var ett försöksprojekt – som gick så bra att systemet nu är permanent.

– Troldtekt-spillet passar väldigt bra i vår produktion, eftersom det består av naturliga material, vilket är helt i linje med vår strävan att främja cirkulära samarbeten, för att fasa ut fossila bränslen och spara på de naturliga material som är utgångskomponenter i vår produkt, säger Henriette Charlotte Nikolajsen, Manager Environment, Energy and QMS hos Aalborg Portland.

Den här historien om återvinning finns att läsa i vår nya CSR-rapport för 2018, som är en del av våra åtaganden gentemot FN Global Compact – ett frivilligt, globalt initiativ för samhällsansvar.

>> Läs rapporten här. 

En strategiskt viktig milstolpe

62 procent av det material som Aalborg Portland tar emot från Troldtekt används som råvaruersättning, medan 38 procent av materialet ersätter fossilt bränsle. Det här är första gången som spill från en färdig produkt används som råmaterial i ny cement hos Aalborg Portland.

– Utgångspunkten i vår affärsstrategi är Cradle to Cradle-konceptet för hållbar design, där grundtanken är att produkter och avfall ska ingå i ett kretslopp och skapa värde på nytt. Det kan Troldtekt-plattorna göra på flera sätt, bland annat som kompost. Men att vi lyckades med att återanvända restprodukter i cementproduktionen är en viktig milstolpe, säger Peer Leth, Troldtekts vd.

Partiklarna transporteras till Aalborg Portland med de cementbilar som annars skulle köra tillbaka tomma efter att ha levererat cement i Troldhede, förklarar Peer.

Större andel FSC®-certifierat trä

I vår CSR-rapport beskrivs ett antal åtgärder som har utförts under 2018 inom ramen för vårt arbete med samhällsansvar. Till exempel har vi ökat andelen FSC-certifierad rödgran från lokala skogar (FSC®C115450).

– FSC-certifierade plattor utgör en väsentlig andel av vår produktion, men vi vill gärna utöka den ytterligare, efter hand som de danska skogsägarna certifierar skogarna. Hållbar tillverkning är vår strategi, och marknadens efterfrågan på certifierade produkter ökar, säger Peer Leth.

FSC-märkningen är ett intyg på att det inte fälls fler träd än vad skogen själv klarar att reproducera, men märkningen innebär också att lokal personal är utbildad, har tillgång till säkerhetsutrustning och får skälig lön.

>> Läs mer om vår FSC-certifiering

Kollega med hörselskada, och vårt internationella ansvar

Några av de övriga centrala punkterna i CSR-rapporten är att vi, under 2018:

  • Breddade CSR-arbetet till våra två nya hemmamarknader, Sverige och Tyskland. I båda länderna stöder vi NGO:er som bidrar till cirkulär ekonomi.
  • Utökade produktionsavdelningen genom att anställa en döv person.
  • Etablerade en ny produktionslinje för 180 miljoner kronor. Troldtekt har nu en högteknologisk, effektiv produktion som ger en stabil grund för att göra stora energi- och miljövinster under kommande år.   

>> Läs hela CSR-rapporten här