Cirkulär ekonomi: Troldtekt sprider kunskap i Stockholm

30.09.2019

Produkter i den cirkulära ekonomin är ämnet när Cradle to Cradle Products Innovation Institute bjuder in till Design & Innovation Forum i Stockholm. Troldtekt deltar i programmet som gäst i en paneldebatt.

Med designkonceptet Cradle to Cradle som en av drivkrafterna vinner cirkulär ekonomi mark i de nordiska länderna. Den 4–5 november 2019 utbyter experter och innovativa verksamheter erfarenheter av att formge produkter som kan ingå i hållbara kretslopp. Det hela sker under Design & Innovation Forum i Stockholm.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute står som värd för arrangemanget, där Cradle to Cradles medgrundare William McDonough är huvudtalare. Troldtekt är ett av de best practice-företag som har bjudits in till en paneldebatt under dagen. Här kommer kommunikationschef Tina Kristensen att tala om våra erfarenheter av innovation utifrån cirkulära principer.

>> Läs mer och anmäl dig till arrangemanget 

Troldtekt ingår i kretslopp

Hos Troldtekt har vi sedan 2012 arbetat utifrån de cirkulära principerna i Cradle to Cradle. Här är målet att produkterna är så hållbara att de antingen kan bli en del av det biologiska kretsloppet, där de återförs till naturen, eller en del av det tekniska kretsloppet, där materialen blir råvara i nya produkter – utan att resurser går till spillo.

Vår Cradle to Cradle-certifiering på silvernivå innebär att vi har dokumenterade bevis för att Troldtekts akustikplattor på ett säkert sätt kan återföras till naturen i form av jordförbättrare. Restpartiklar från tillverkningen av Troldtekt blir dessutom utgångsämne i Aalborg Portlands cementproduktion. Även rivningsavfall med uttjänta plattor av Troldtekt cementbunden träull kan ingå i cementproduktionen.

I Sverige stöder vi Cradle to Cradle-certifieringens utbredning. Det gör vi som medlem av NGO-organisationen Cradlenet, som erbjuder inspiration och kunskapsdelning mellan företag, organisationer och människor.

>> Läs om vårt systematiska Cradle to Cradle-arbete