Troldtekt i paneldebatt på internationell kongress

29.01.2020

Under debatten på Cradle to Cradle-kongressen i Berlin berättar vi om våra erfarenheter av att gå från en produktcertifiering till att använda den internationella Cradle to Cradle-standarden som ram för vår strategi.

Internationella snarare än nationella standarder kan bana väg för en cirkulär ekonomi.

Det är huvudpunkten som kommunikationschef Tina Kristensen lyfter fram när hon fredagen den 31 januari representerar Troldtekt på Cradle to Cradle-kongressen i Berlin. Tina Kristensen deltar i debatten ”Setting C2C standards – closing the loop”.

Paneldebatten fokuserar på möjligheterna att genom standardisering bredda den cirkulära ekonomin ytterligare.

Troldtekts akustikplattor är certifierade enligt den internationella Cradle to Cradle-standarden. Principen är att materialen måste vara sunda så att de kan ingå i biologiska eller tekniska kretslopp. Hos Troldtekt ser vi dock inte Cradle to Cradle ”enbart” som en produktstandard, utan som själva grunden för vår affärsstrategi.

Vi anser att gemensamma standarder som når över landsgränser ger de bästa förutsättningarna för den cirkulära ekonomin. Dessutom vill vi gärna se materialpass som – även när en byggnad i ett senare skede ska renoveras eller demonteras – ger överblick över de ämnen som de använda materialen innehåller.  

Stöd till både värd och konferens

Bland andra aktörer i fredagens paneldebatt finns Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) och Deutsches Institut für Normung (DIN). C2CPII hanterar Cradle to Cradle-standarden internationellt, medan DIN är Tysklands nationella standardiseringsorgan.

Cradle to Cradle-kongressen samlar varje år mer än 1 000 aktörer som jobbar med cirkulär ekonomi i olika länder och branscher.

Som en del av sitt arbete med att sprida den hållbara standarden, står den tyska icke-statliga Cradle to Cradle-organisationen värd för evenemanget i Berlin. Som medlem i den icke-statliga organisationen ”Freundeskreismitglied” stödjer Troldtekt det här arbetet. Dessutom är vi en av kongressens sponsorer.  

>> Läs mer om kongressen

 >> Läs mer om Troldtekts Cradle to Cradle-strategi