Troldtekt växer - etablerar sig i Sverige

28.09.2016

Troldtekt ser stor potential i Sverige, där företagets främsta mål är att få in sina hållbara akustiklösningar i offentliga byggprojekt. Som en del av Troldtekts fokus på export, som 2015 stod för en total tillväxt på 15 procent, har man nyligen grundat dotterbolaget Troldtekt AB. 

Nyetableringen har gett arkitekter och entreprenörer nya möjligheter att kombinera naturliga råmaterial med god akustik i byggprojekt på den svenska marknaden. Danska Troldtekt har etablerat dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö, och det främsta målet är att leverera hållbara akustiklösningar till större offentliga byggprojekt, vilket ska ske genom tät dialog med byggkonsulter.

”Många danska arkitekter vinner uppdrag i Malmö med omnejd, och vi har upptäckt att de gärna tar med sig dansk byggtradition till de svenska projekten. Samtidigt är trä ett av de vanligaste råmaterialen i svenska byggnader, och trä råkar vara en av de hållbara huvudbeståndsdelarna i våra akustikplattor. Därför är det naturligt för oss att satsa på Sverige”, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

”Via kolleger i branschen vet vi att svenska kunder litar på danska företag men gärna vill göra inköp enligt lokala villkor. Därför har vi etablerat dotterbolaget. Samma modell har med framgång använts i Tyskland, där Troldtekt GmbH etablerades 2015.”

 

Goda förutsättningar för ökad export

Troldtekts nyligen publicerade bokslut för 2015 visar en tillväxt på 15 procent från föregående år. Ökad export har varit, och ska fortsätta att vara, en av de viktigaste drivkrafterna, enligt Peer.

”Vår ambition är att exportmarknaderna ska stå för minst 40 procent av vår verksamhet och vi fokuserar i synnerhet på Tyskland, Sverige, Norge, Schweiz och Holland.”
 
För att kunna hantera tillväxten och förkorta leveranstiderna har företaget investerat över 100 miljoner kronor i fabriken i Troldhede på Jylland.

”Under 2014–2016 har vi expanderat och moderniserat för att hålla jämna steg med tillväxten, och den extra kapaciteten är särskilt inriktad på produktion för den tyska och svenska marknaden.”

 

Första medarbetaren på plats

Den första medarbetaren har precis anställts i det nyetablerade svenska dotterbolaget. 44-årige Jörgen Elofsson tillträdde befattningen som Country Manager och teknisk säljare den 1 september. Jörgen var tidigare projektledare hos Rockfon.

”Vi är väldigt glada över att ha hittat Jörgen, som har rätt kompetens för att etablera säljverksamheten och bygga upp ett team på den svenska marknaden.”

 

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.


MER INFORMATION:

Peer Leth, vd på Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk   
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Troldtekt utökar kapaciteten med nästan 40 procent. En ny fasningsanläggning och en ny torkugn är redan i bruk och senare i år står en stor designhall med en ny målningsanläggning färdig på fabriken i den västjyska staden Troldhede.
En lång rad exempel på både standardvarianter av Troldtekt akustikplattor och designlösningar är monterade i den nya produktionshallen som alltså även ska fungera som showroom.
Troldtekt wave som väggbeklädnad i Troldtekts nya produktionshall.
Designlösningen Troldtekt romb används som väggbeklädnad på den ena ändgaveln i den nybyggda produktionshallen i Troldhede.
Troldtekt niveau monterat i den nya designhallen.
I den nya produktionshallen visas olika exempel på hur målade Troldtekt akustikplattor kan skapa en både dekorativ och ljudabsorberande väggdekoration.
Troldtekt niveau är en av Troldtekts designlösningar. Nivåskillnaderna skapas vid monteringen av Troldtekt-plattor i olika tjocklekar.
Flygfoto över Troldtekt A/S, Troldhede, Copyright© Hunderup Luftfoto.
Troldtekt stärker sina ökade exportaktiviteter med nytt svenskt dotterbolag i Malmö, Troldtekt AB.