Circle House ska bana väg för cirkulärt byggande

24.09.2018

Circle House är 60 allmänna bostäder, som byggs enligt cirkulära principer. Redan nu öppnas ett demonstrationshus för att visa konceptet, som är världens första i sitt slag. Troldtekt A/S är partner i Circle House - och företagets vd hoppas att projektet får fler i branschen att se potentialen i återanvändning.

2019 påbörjas byggandet av världens första allmänna bostäder utformade enligt cirkulära principer. Circle House heter projektet, som byggs på Lisbjerg Bakke utanför Århus i Danmark. Redan fredagen den 28 september invigs ett demonstrationshus vid Lejerbos huvudkontor i Valby några kilometer väster om centrala Köpenhamn – och här kan besökarna upptäcka konceptet Circle House. 

Målet med Circle House är att 90 procent av de byggnadsdelar som används kan återanvändas i stort sett utan värdeminskning. Med i projektet är en rad partners, och en av dem är Troldtekt A/S, som producerar akustikplattor av naturmaterialen trä och cement.

– Vi tror att Circle House kan bli en positiv affär som visar att man kan bygga hållbart och cirkulärt utan att bygga dyrt. Det är ett learning by doing-projekt, där alla led i värdekedjan sitter med vid bordet. Stämningen bland parterna är mycket positiv, säger Peer Leth, vd på Troldtekt.

Grundläggande utmaningar

Troldtekt har sedan 2012 arbetat utifrån den cirkulära Cradle to Cradle-principen, och som led i Circle House-projektet höll Peer Leth tidigare under 2018 en inspirationsföreläsning hos Dansk Industri. Han kom in på möjligheter och utmaningar i arbetet med cirkulär ekonomi.

– Regeringens nya strategi för cirkulär ekonomi visar att det finns ett politiskt fokus på området och det är positivt med bättre ramvillkor. Utmaningarna på det här området är dock på ett mycket grundläggande plan. Låt mig ge ett exempel: Troldtekt är ett naturmaterial, som kan återgå till naturen som kompost eller ingå i nya material. För att det ska kunna ske i större omfattning behövs aktörer som ser att det är bra för affärerna att samla in och sortera fraktioner av avfall på byggarbetsplatsen, säger Peer Leth.

– Jag hoppas att Circle House kan bli ett pilotprojekt för arbetet med källsortering och materialbanker. Det ska fungera så att man om 40–50 år kan hitta information i en databas om vilka material som har använts och att de materialen inte har behandlats av exempelvis miljöskadlig färg under livslängden, fortsätter han.

Råa element används 1:1

Ett viktigt mål med Circle House är just att använda ”råa” element, som helst inte ska bearbetas när bostäderna väl har byggts. Det förklarar Casper Østergaard Christensen, som är arkitekt vid arkitektbyrån GXN och projektledare för Circle House.

– Målet är att de flesta element ska kunna återanvändas 1:1, när byggnaden om många år tas isär igen. Det kommer dock att innebära en utmaning för de boende, om de exempelvis inte får måla sina råa betongväggar i en ny färg, säger han och förklarar:

 – Det kommer att finnas en del saker man inte kan göra som boende men i gengäld kommer de att ha en mer flexibel inredning, där det till exempel är enkelt att flytta en innervägg och få en ny rumsindelning.

Invigningen av Circle House-demonstrationshuset äger rum den 28 september på Gammel Køge Landevej 26 i Valby i Danmark.

CIRCLE HOUSE I SIFFROR:

  • Circle House är 60 allmänna bostäder byggda enligt principerna om cirkulär ekonomi.
  • Målsättningen är att 90 procent av bostädernas material ska kunna återanvändas utan nämnvärd värdeminskning.
  • Byggnaden förväntas läggas ut till försäljning, med marknadsvillkor, i slutet 2018.
  • Byggandet beräknas komma igång 2019 och vara klar 2020.
  • Projektet inkluderar över 35 företag från den danska byggbranschen och inom hela värdekedjan.
  • Circle House har fått 6,9 miljoner kronor i stöd av danska Miljøstyrelsen och 3 miljoner kronor av Realdania.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk   

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J
www.troldtekt.dk

Troldtekt AB
S:t Johannesgatan 2, 4 tr
SE 211 46 Malmö
www.troldtekt.se   

Circle House är 60 allmänna bostäder, som byggs enligt cirkulära principer. Redan nu öppnas ett demonstrationshus för att visa konceptet, som är världens första i sitt slag. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Målet med Circle House är att 90 procent av de byggnadsdelar som används kan återanvändas i stort sett utan värdeminskning. Med i projektet är en rad partners, och en av dem är Troldtekt A/S, som producerar akustikplattor av naturmaterialen trä och cement. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Troldtekt A/S är partner i Circle House - och företagets vd hoppas att projektet får fler i branschen att se potentialen i återanvändning. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Fredag den 28 september invigs ett demonstrationshus vid Lejerbos huvudkontor i Valby några kilometer väster om centrala Köpenhamn - och här kan besökarna upptäcka konceptet Circle House. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.