Troldtekt ger lugn och ro och frisk luft till Hjertet

23.08.2018

När det nya hållbara multihuset Hjertet i danska staden Ikast invigs den 8 september 2018, finns det plats för livlig dans, streetbasket och stilla reflektion samtidigt. Troldtekt akustiktak gör att de olika aktiviteterna kan pågå i en miljö med bra akustik och ett sunt inomhusklimat.

Ikasts samlingsplats är multihuset Hjertet, som både i formspråk och materialval är designat som en gemenskap med plats för alla. Byggnadens öppna, inbjudande struktur leder tankarna till en samling mindre trähus och skapar en inbjudande ram, där vitt skilda aktiviteter kan pågå samtidigt. Ungdommens Uddannelsesvejledning har en fast plats i huset, som också rymmer en butik, ett kafé och en amfitrappa för föredrag och teater.  

Hjertet består av en rad mindre lokaler och tre huvudrum: Multisalen, Refleksionsrummet och Streetsportshallen. I alla tre huvudrummen har man valt Troldtekt akustikplattor. För C.F. Møller Architects, som är arkitekterna bakom Hjertet, har arbetet med akustiken varit en oskiljaktig del av den multifunktionalitet som är bärande för konceptet.  

– Akustiken har varit högprioriterat eftersom de olika användningsscenarierna är beroende av att man kan skapa akustiska miljöer, där det kan pågå många aktiviteter på en gång. Därför har vi valt akustiklösningar som passar den karaktär och atmosfär, som de enskilda rummen ska ha, säger arkitekten och partnern Julian Weyer från C.F. Møller Architects.

Hållbar profil

Hjertet är primärt byggd i trä, och C.F. Møller Architects har gjort stora insatser för att integrera hållbarhet och klimatsäkring i byggnaden. Bland annat genom att arbeta med material med naturlig karaktär och med fokus på inomhusklimatet. Det väcker glädje hos Troldtekt. 

– Jag är stolt varje gång våra lösningar ingår i en byggnad med fokus på hållbart inomhusklimat. Hjertet är ett fint exempel på att när byggherrar, arkitekter, entreprenörer och producenter enas om den hållbara utgångspunkten kan de skapa en sund, funktionell byggnad, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Hjertet invigs den 8 september 2018.

>> Läs mer om Hjertet

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt AB är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Marknads- och kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt A/S, +45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

I det nya hållbara multihuset Hjertet i danska staden Ikast, som invigdes den 8 september 2018, gör Troldtekt akustiktak att de olika aktiviteterna kan pågå i en miljö med bra akustik och ett sunt inomhusklimat. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Hjertet är primärt byggd i trä, och C.F. Møller Architects, som är arkitekterna bakom byggnaden, har gjort stora insatser för att integrera hållbarhet och klimatsäkring. Bland annat genom att arbeta med material med naturlig karaktär och med fokus på inomhusklimatet. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Arkitekt och partner Julian Weyer från C.F. Møller Architects. Copyright© Henk ten Bouwhuis.