Turnerande utställning inspirerar till cirkulärt byggande

Europas största utställning av material som är avsedda för cirkulärt byggande reser nu vidare till byggmässan Building Holland i Amsterdam. Akustikplattor från Troldtekt A/S har valts ut till Reversible Experience Modules, som på sin turné även har passerat bland annat EcoBuild i London.

12.04.2018

Reversible Experience Modules (REM) inledde sin resa tidigare i år på IBGE i Bryssel och har sedan dess deltagit på EcoBuild i London samt BRE Innovation Park i Watford. Den 17–19 april är den i Amsterdam. Den internationella Cradle to Cradle-organisation EPEA har valt ut vilka material som ingår i REM. Ett av dem är Troldtekt akustikplattor, som består av naturmaterialen trä och cement.

– Hela vår affärsstrategi är uppbyggd kring Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi. Därför är det viktigt för oss att vi har valts ut till EPEA:s utställning, säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

Materialen måste ha ett eget pass

Syftet med REM är att inspirera till en cirkulär design där byggnader kan demonteras så att materialet kan återvinnas utan värdeförlust. I Europa står byggandet för cirka 40 procent av material- och energiförbrukningen, och med cirkulär design kan vi se till att världen har tillräckligt med resurser även för kommande generationer.

REM har sitt ursprung i initiativet Buildings As Material Banks, där konceptet är att material får ett eget ”pass” så att arkitekter, entreprenörer och andra aktörer lätt kan hitta information om en byggnads cirkulära potential.

Akustikplattor i kretslopp

Troldtekt akustikplattor är Cradle to Cradle-certifierade sedan 2012. Akustikplattorna innehåller inga skadliga ämnen och har lång hållbarhet. Därför kan Troldtekt leva vidare när en byggnad renoveras för nya ändamål, som råvara i nya produkter eller genom att återgå till naturens kretslopp som kompost.

– Vi ser mycket positivt på idén om materialpass. Många resurser kan återvinnas om man om 40–50 år kan se i en databas vilka material som har använts i en viss byggnad, och att materialen inte har påverkats negativt under sin livstid, säger Peer Leth.
 
Upplev utställningen Reversible Experience Modules på Building Holland den 17–19 april på RAI Amsterdam (monter 11.085). En presentation av cirkulär design och materialpass hålls den 18 april kl. 12.30 på ”Inspirante Stage”. 

 Läs mer om REM här. Läs mer om Building Holland här.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • I sortimentet finns också speciallösningar som kombinerar akustiktaket med t.ex. ventilation.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.
  • Hela serien med Troldtekt akustik, både i natur- och standardfärger, är Cradle to Cradle-certifierad på silvernivå.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk   

REM har sitt ursprung i initiativet Buildings As Material Banks, där konceptet är att material får ett eget ”pass” så att arkitekter, entreprenörer och andra aktörer lätt kan hitta information om en byggnads cirkulära potential.
Europas största utställning med material till cirkulärt byggande, Reversible Experience Modules, är med på Dutch Design Week i Eindhoven i Holland. Foto från Ecobuild, London.
Den turnerande utställningen Reversible Experience Modules har varit i London tidigare i år - nästa stopp är Dutch Design Week i Eindhoven från 20-28 oktober. Foto från Ecobuild, London.
Akustikplattor från Troldtekt har valts ut som takbeklädnad till Reversible Experience Modules på Dutch Design Week. Foto från Ecobuild, London.
"Troldtekt akustikplader är gjorda av 100 % naturliga material; trä och cement. Akustikplattorna innehåller inga skadliga ämnen och har lång hållbarhet. Därför kan Troldtekt leva vidare när en byggnad renoveras för nya ändamål, som råvara i nya produkter eller genom att återgå till naturens kretslopp som kompost. Foto från Ecobuild, London."
Syftet med REM är att inspirera till en cirkulär design där byggnader kan demonteras så att materialet kan återvinnas utan värdeförlust. Foto från Ecobuild, London.