Troldtekt bidrar med inspiration på Dutch Design Week

17.08.2018

Europas största utställning med material till cirkulärt byggande är med på Dutch Design Week i Eindhoven i Holland. Här kan upp till 300 000 besökare bland annat uppleva de danska Troldtekt akustikplattorna, som består av naturliga råvaror och är det perfekta valet till hållbara byggnader.

Utställningen Reversible Experience Modules (REM) har under 2018 turnerat runt till flera europeiska städer, däribland London, Bryssel och Amsterdam. 20–28 oktober har turen kommit till Eindhoven, där REM är med på Nordeuropas största designevent Dutch Design Week.

Syftet med REM är att inspirera till en cirkulär design där byggnader kan demonteras så att materialet kan återvinnas utan värdeförlust. Den internationella Cradle to Cradle-organisationen EPEA har valt vilka material som ska ingå och ett av dem är Troldtekt akustikplattor, som består av naturmaterialen trä och cement.

Ska spridas till så många som möjligt

Platsen på utställningen är helt i linje med Troldtekts strategi, där Cradle to Cradle utgör navet.  

– Jag är stolt över att EPEA har valt ut vår produkt och jag ser verkligen fram emot att REM ska vara med på Dutch Design Week, där utställningen kommer att synas. Om företag och konsumenter på allvar ska satsa på den cirkulära ekonomin så måste tanken om att återanvända resurser spridas till så många som möjligt, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S. 

– På Troldtekt arbetar vi med cirkulär ekonomi eftersom det lönar sig. Våra investeringar i hållbara insatser och dokumentation kanske inte alltid lönar sig på kort sikt. Men jag är säker på att återanvändning och fokus på resursförbrukning kommer att vara en helt avgörande konkurrensparameter i många branscher om bara några få år, fortsätter han.

Skanna produkter, och se deras ”pass”

I Europa står byggandet för cirka 40 procent av material- och energiförbrukningen, och med cirkulär design kan vi se till att världen har tillräckligt med resurser för kommande generationer. REM-utställningen har sitt ursprung i initiativet Buildings As Materials Banks. Här är konceptet att material får ett eget ”pass” så att arkitekter, entreprenörer och andra aktörer lätt kan hitta information om en byggnads cirkulära potential.   

– Vi på Troldtekt menar att ett materialpass är en stor vinst. Många resurser kan återvinnas om man om 40–50 år kan se i en databas vilka material som har använts i en byggnad, och att materialen inte har påverkats negativt under sin livstid, säger Peer Leth.
Under Dutch Design Week kan besökarna på REM-utställningen bland annat skanna produkter med sin mobiltelefon och få se produkternas materialpass. 

2018 Dutch Design Week äger rum den 20–28 oktober på 110 olika platser i Eindhoven. REM-utställningen med monternummer 3.06 kommer att vara i de tidigare fabrikslokalerna Klokgebouw (hall 3), där man nu anordnar bland annat kreativa evenemang.

Läs mer om REM här och om Dutch Design Week här.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.
  • Hela serien med Troldtekt akustik, både i natur- och standardfärger, är Cradle to Cradle-certifierad på silvernivå.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk   

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J
www.troldtekt.dk

Troldtekt AB
S:t Johannesgatan 2, 4 tr
SE 211 46 Malmö
www.troldtekt.se   

REM har sitt ursprung i initiativet Buildings As Material Banks, där konceptet är att material får ett eget ”pass” så att arkitekter, entreprenörer och andra aktörer lätt kan hitta information om en byggnads cirkulära potential.
Europas största utställning med material till cirkulärt byggande, Reversible Experience Modules, är med på Dutch Design Week i Eindhoven i Holland. Foto från Ecobuild, London.
Den turnerande utställningen Reversible Experience Modules har varit i London tidigare i år - nästa stopp är Dutch Design Week i Eindhoven från 20-28 oktober. Foto från Ecobuild, London.
Akustikplattor från Troldtekt har valts ut som takbeklädnad till Reversible Experience Modules på Dutch Design Week. Foto från Ecobuild, London.
"Troldtekt akustikplader är gjorda av 100 % naturliga material; trä och cement. Akustikplattorna innehåller inga skadliga ämnen och har lång hållbarhet. Därför kan Troldtekt leva vidare när en byggnad renoveras för nya ändamål, som råvara i nya produkter eller genom att återgå till naturens kretslopp som kompost. Foto från Ecobuild, London."
Syftet med REM är att inspirera till en cirkulär design där byggnader kan demonteras så att materialet kan återvinnas utan värdeförlust. Foto från Ecobuild, London.