Spanska arkitektstudenter vinner Troldtekt Award

Enrique Villamuelas och Rita Lancho Moreno från arkitektskolan ETSAM i Madrid vann Troldtekt Award 2018 med projektet ”Coral”. I idétävlingen har studenter från hela världen omprövat de danska Troldtekt akustikplattorna. Juryn valde en vinnare bland 53 kreativa förslag, och skickade ett specialpris till Sverige.

18.12.2018

De två arkitektstudenterna Enrique Villamuelas och Rita Lancho Moreno från Spanien föreslog en helt ny design med Troldtekt akustikplattor. Tanken bakom deras idé ”Coral” är att slumpvis eller systematiskt placerade hål i Troldtekt väggar och tak kan bidra till en speciell estetik och akustik. Juryn i tävlingen blev så entusiastiska över idén att de valde de två spanska studenterna som vinnare av Troldtekt Award 2018. Vinnaren får 5 000 euro.

En kraftfull och sinnlig stämning

Projekten bedöms av arkitekter från två internationellt erkända arkitektbyråer. Arkitekt och partner Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architetcs (Danmark) samt arkitekt och senior associate Andrew Kiel, Sauerbruch Hutton (Tyskland). Tillsammans med Troldtekts vd Peer Leth har de bedömt 53 inkomna förslag på nya innovativa idéer med Troldtekt. Juryn säger så här om vinnarprojektet:
– Förslaget ”Coral” använder Troldtekt-materialet på ett helt nytt sätt, som kan inspirera till en förändrad produktionsmetod. Denna metod ger materialet en yta som skapar en kraftfull, sinnlig stämning i de rum som visas i bidraget. Juryn ser stor potential för den här typen av produkt.

Innovation är ett grundvärde

Det är femte gången som Troldtekt A/S bjuder in design- och arkitekturstudenter från hela världen för att ompröva de klassiska akustikplattorna, som sedan 1935 tillverkas i Danmark av naturmaterialen trä och cement. 
– Vi arrangerar tävlingen eftersom innovation är ett av våra grundvärden och eftersom vi gärna vill främja innovation bland talanger. Dessutom är det ingen hemlighet att vi gärna vill ha en dialog med framtidens arkitekter, säger Peer Leth och fortsätter:
– När jag ser förslagens kreativa bredd blir jag uppriktigt stolt över att så många studenter har lagt tid och energi på att se på vår produkt ur nya vinklar. Det är ett nöje att se deras idéer utvecklas.

Hedersomnämnande till studenter i Sverige och Iran

Förutom vinnarförslaget delade juryn ut ett specialpris och 1 000 euro till idén ”The Troldtekt Soundshade”, som är utvecklat av Ella Scheer från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige. Idén är att använda Troldtekt som en slags akustisk rullgardin. Dessutom har juryn gett ett hedersomnämnande till projektet ”Rescue House”, där Troldtektplattorna används till att bygga upp tillfälliga bostäder i katastrofområden. Idén är utvecklad av Milad Ali Akbari, Ali Battat och Sahar Rasoli från Qoms universitet i Iran.

Se en kort film med jurymedlemmen Andrew Kiel och alla inskickade förslag till Troldtekt Award 2018

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekt har dotterbolag i Tyskland och Sverige – och återförsäljare på en lång rad marknader världen över.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd på Troldtekt A/S: +45 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: +45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk   

VINNANDE PROJEKT: Enrique Villamuelas och Rita Lancho Moreno från arkitektskolan ETSAM i Madrid vann Troldtekt Award 2018 med projektet ”Coral”. Tanken bakom deras idé är att slumpvis eller systematiskt placerade hål i Troldtekt väggar och tak kan bidra till en speciell estetik och akustik.
SPECIALPRIS: Förutom vinnarförslaget delade juryn ut ett specialpris och 1 000 euro till idén ”The Troldtekt Soundshade”, som är utvecklat av Ella Scheer från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige. Idén är att använda Troldtekt som en slags akustisk rullgardin.
HONOURABLE MENTION: Juryn har gett ett hedersomnämnande till projektet ”Rescue House”, där Troldtektplattorna används till att bygga upp tillfälliga bostäder i katastrofområden. Idén är utvecklad av Milad Ali Akbari, Ali Battat och Sahar Rasoli från Qoms universitet i Iran.