Troldtekt fördubblar kapaciteten med ny produktionslinje

26.02.2019

En ny produktionsanläggning på 13 000 kvadratmeter har just tagits i bruk på Troldtekts fabrik i västra Danmark. Efterfrågan på akustikplattor – i synnerhet till större byggprojekt och i privatbostäder – har nämligen ökat så markant att Troldtekt har valt att fördubbla produktionskapaciteten och investera 180 miljoner kr. i en ny, energieffektiv produktionslinje med modern robotteknik.

Produktionslinjen invigdes officiellt måndagen den 25 februari, då den danska finansministern Kristian Jensen klippte bandet till den nya anläggningen. Härefter kunde pressen och inbjudna gäster ta en närmare titt på Kawasaki-robotarna, hyvlingsanläggningen och linjens övriga komponenter medan produktionslinjen var i full drift.

Klimatvänlig, dansk produktion

Investeringen i en modern och energieffekiv produktion i Troldhede är i linje med Troldtekts vision om att erbjuda hållbara akustiklösningar för kunder både i och utanför Danmark. Troldtekt akustikplattor består av lokala, naturliga råvaror – dansk rödgran och cement från Aalborg Portland.

– Vi har satsat på att utforma en toppmodern produktionslinje där vi gör allting smartare, och där vi snabbare kan ställa om produktionen när vi utvecklar nya designlösningar eller möter nya krav på exportmarknaderna. Det rör sig om en stor byggnad med den senaste robottekniken, säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

Han är nöjd med att byggprojektet har följt den fastställda tidsplanen och hållit budgeten.

Troldtekt har länge använts i skolor, dagverksamhet, simhallar och kontorslokaler åt företag. Utöver moderbolaget i Danmark har Troldtekt dotterbolagen Troldtekt GmbH i Tyskland och Troldtekt AB i Sverige.

FAKTA OM DEN NYA PRODUKTIONSLINJEN:

  • Den nya fabrikshallen är 320 meter lång och 43 meter bred
  • Med den nya anläggningen fördubblar Troldtekt sin produktionskapacitet
  • Byggkostnad: 180 miljoner kr. (ca. 24 miljoner euro)

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Den danska finansministern Kristian Jensen kommer till Troldtekts fabrik i Troldhede (västra Danmark) och välkomnas av Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.
Den danska finansministern Kristian Jensen klippar bandet och invigar officiellt den nya produktionsanläggningen på 13 000 kvadratmeter.