Troldtekt A/S vinner DI Prisen för grön omställning

29.09.2020

En expertjury valde Troldtekt som vinnare av det prestigefyllda DI Prisen 2020 i ett starkt startfält där även FLSmidth och Berendsen ingick. Troldtekt tar emot Dansk Industris pris för att ha ökat sin konkurrenskraft genom en ambitiös grön omställning baserad på Cradle to Cradle-konceptet.

Investering i grön teknik och full transparens kring produkternas påverkan på människor och miljö. Det är två initiativ som banat väg för Troldtekt A/S tillväxt under de senaste åren – och som nu har resulterat i ett av Danmarks mest prestigefyllda näringslivspriser.

Under DI Topmødet tisdagen den 29 september överlämnade H.K.H. kronprinsessan Mary årets upplaga av DI Prisen till Peer Leth, vd för Troldtekt.

– Det är en fantastisk dag för Troldtekt och våra 130 medarbetare, som engagerat genomför den gröna omställningen i vardagen. DI Prisen är en milstolpe för Troldtekts 165-åriga historia, säger Peer Leth.

– Jag vill också gärna peka på att expertjuryn har valt ett SMF som årets vinnare av DI Prisen. Det visar att medelstora tillverkningsföretag också kan göra skillnad för miljön och samtidigt stärka sin konkurrenskraft, fortsätter han.

Juryn: En innovativ affärsmodell

Med coronasituationen som bakgrund har Dansk Industri valt att dela ut årets pris till ett företag som tagit ett initiativ som både bidrar till en grön omställning av samhället och ökar företagets konkurrenskraft, som ett avgörande steg för att komma starkare ur krisen.

Expertjuryn lovordar Troldtekts gröna omställning som en innovativ affärsmodell med ett globalt perspektiv:

– Troldtekt inkluderar hela värdekedjan i det dagliga arbetet och prioriterar att behålla arbetstillfällen i närområdet. Dessutom har Troldtekt lyckats växa på en starkt konkurrensutsatt marknad, enligt juryn, där även Concitos styrelseordförande, tidigare miljöministern och EU-kommissionären Connie Hedegaard ingår.

Vd:n på Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, säger:

– Få företag har utvecklats lika tydligt i en grön riktning som Troldtekt, som är en mycket välförtjänt mottagare av DI Prisen. Troldtekt är ett bra exempel på att Danmarks företag är en avgörande del av lösningen på världens miljö- och klimatproblem, säger Lars Sandahl Sørensen, vd för Dansk Industri.

Det finns behov av att tänka cirkulärt

Ramarna för Troldtekts gröna omställning är ett strategiskt fokus på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Omställningen tog fart på allvar då företaget för exakt tio år sedan tog emot Byggeriets Miljøpris.

– Priset var ett synligt bevis på att vi kan göra en märkbar skillnad och blev ett avstamp till att vi inkluderat miljö och hälsa i hela vår verksamhet. Sedan dess har vi investerat ett tresiffrigt miljonbelopp i energieffektiv teknik och system för återvinning. Vi upplever att detta tillvägagångssätt avsevärt stärker oss på marknaden, säger Peer Leth.

– Byggverksamheten står för cirka 40 procent av världens resursförbrukning och en tredjedel av avfallet i Danmark. Det finns därför ett behov av att producera hållbart och tänka i cirkulära kretslopp där avfall blir till en ny resurs. Detta är kärnidén med Cradle to Cradle och därmed även hos Troldtekt, tillägger han.

FAKTA: Grön omställning hos Troldtekt

Sedan införandet av Cradle to Cradle-strategin har Troldtekt uppnått en rad milstolpar, t.ex.:

  • Baserat produktionen på hållbar energi (100 procent vindkraft och biobränslen från egen värmekraftanläggning) och minskad energiförbrukning per enhet med 20,9 procent under de senaste två åren.
  • I samband med Cradle to Cradle-certifieringen kartlades innehållet av skadliga ämnen i Troldtekts akustikplattor till så lite som 100 ppm. Det innebär att det finns dokumenterat att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö.
  • FSC®- (FSC®C115450) och PEFCTM-certifiering, vilket innebär att alla Troldtekt akustikplattor är certifierade enligt ledande standarder för ansvarsfullt skogsbruk. Deltog i gemensamt ”upprop” med FSC Danmark om behovet av fler FSC-certifierade skogar i Danmark.
  • Ingått samarbete med Aalborg Portland, som använder avfall (spån) från produktionen av Troldtekt i produktionen av ny cement.
  • Engagerat sig i forum och nätverk som bidrar till att sprida cirkulär ekonomi i byggverksamhet – i Danmark, Sverige och Tyskland.

Med en strategi som är förankrad i Cradle to Cradle-principerna har det varit naturligt för Troldtekt att fokusera på fyra av FN:s globala mål (mål 3, 12, 15 och 17). Sedan 2010 har företaget också varit anslutet till FN:s Global Compact och varje år rapporterat om ansvarsfulla framsteg. Den senaste CSR-rapporten (för 2019) har just valts ut av Global Compact Network Denmark till SMF COP 2020, som belyser de fem främsta CSR-rapporterna från danska små och medelstora företag – läs mer om det här.

FAKTA: Om DI Prisen

  • Varje år delas DI Prisen ut till ett medlemsföretag som har gjort en särskild insats inom ett område som är aktuellt för näringslivet och samhället.
  • Priset handlar om att dela framgångsberättelser och att vara en inspiration för andra företag.
  • I år består expertjuryn av Anne-Marie Levy Rasmussen (vd för Innovationsfonden), Connie Hedegaard (styrelseordförande i Concito), Finn Mortensen (vd för State of Green) och Henrik D. H. Müller (chef för sekretariatet för klimat- och grön omställning i Aarhus kommun).

Läs mer om DI Prisen och se en video med Troldtekt och Peer Leth på Dansk Industris hemsida.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

©Rasmus Sigvaldi