CSR-rapport från Troldtekt A/S: Troldtekt A/S sänker koldioxidavtrycket med ny cementtyp

28.06.2022

Kombinationen av nya FUTURECEM™ från Aalborg Portland och övergången till förnybar energi i den egna produktionen gör det nu möjligt för Troldtekt att leverera akustikplattor som är koldioxidnegativa under produktionen. Tack vare ett byte till nya färgrecept i hela sortimentet har Troldtekt 2021 dessutom avancerat till den högsta Cradle to Cradle-nivån inom materialhälsa.

Troldtekt närmar sig 100 procent förnybar energi på den egna fabriken, och införandet av den nya cementtypen FUTURECEM ger dessutom ett avsevärt lägre koldioxidavtryck från inköpta råvaror. Det berättar Troldtekt i bolagets CSR-rapport för 2021, som precis har publicerats.

De nya akustikplattorna baserade på FUTURECEM lanserades i mars 2022. I rapporten kan man läsa hur Troldtekt under 2021 utvecklade plattorna – och producerade de första prototyperna med totalt 40 ton FUTURECEM.

– Med den nya cementtypen från Aalborg Portland kan vi erbjuda plattor som är koldioxidnegativa, sett till produktionsfaserna A1–A3 i en miljövarudeklaration (EPD), säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

– 2022 räknar vi med att kunna ersätta en betydligt större del av cementen i våra akustikplattor med FUTURECEM, vilket kommer att bidra till att minska vårt totala koldioxidavtryck, fortsätter han.

97,8 procent förnybar energi på fabriken

Träet, som utgör den andra råvaran i Troldtekt-plattorna, tar upp koldioxid när det växer i de danska skogarna. Mängden koldioxid som tas upp är större än vad som släpps ut vid framställning av FUTURECEM hos Aalborg Portland. Och eftersom tillverkningen på Troldtekts egen fabrik nu sker med 97,8 procent förnybar energi blir det totala koldioxidavtrycket under produktionen alltså negativt.

Sett till hela akustikplattans livscykel, inklusive byggprocess (fas A4–A5 i en EPD), användning (fas B1), bortskaffning (fas C1–C4) och återvinning (fas D), är det totala koldioxidavtrycket 26 procent lägre för en akustikplatta baserad på FUTURECEM än för plattor baserade på grå cement. Detta dokumenteras i Troldtekts nya miljövarudeklarationer (EPD:er). 

– Vi har nu en Troldtekt-platta med samma goda akustiska egenskaper, brandsäkerhet och naturliga styrka, som samtidigt har ett negativt koldioxid fram till att den bortskaffas eller återanvänds efter cirka 50–70 år, säger Peer Leth och fortsätter:

– Vi har arbetat strategiskt med designkonceptet Cradle to Cradle i tio år och har därmed dokumenterade bevis för att våra produkter kan återvinnas i det biologiska kretsloppet som jordförbättringsmedel och i det tekniska kretsloppet som råvara i ny cement. Detta sker redan idag med vårt produktionsavfall, och vi har startat projekt för att lösa de logistiska utmaningarna så att även rivningsavfall med Troldtekt-plattor kan återvinnas.

Från silver till guld med ny färg

Koldioxidavtryck är en avgörande faktor inom hållbart byggande. Detsamma gäller materialhälsa, som är en förutsättning för att produkterna är hälsosamma för både människor och miljö under användning – och kan återföras till nya kretslopp på ett säkert sätt efter användning. 2021 utvecklade Troldtekt – tillsammans med leverantören Masquelack – färgrecept med nyare och mer hållbar konserveringsteknik.

Tack vare den här nya färgen har Troldtekt avancerat till högsta nivå, platina, inom materialhälsa i det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Eftersom Troldtekt redan ligger på guld- eller platinanivå i Cradle to Cradles övriga fyra kategorier ger det totalt sett en guldcertifiering för hela Troldtekts serie av akustikplattor.

– Övergången till nya färgrecept 2021 är en milstolpe i vårt löpande CSR-arbete. Det har krävts omfattande utveckling och tester för att nå hit, och vi är stolta över att vi nu kan erbjuda både målade och omålade Troldtekt-plattor med Cradle to Cradle-guldcertifiering, säger Peer Leth. 

FAKTA: Höjdpunkter från Troldtekts CSR-arbete 2021

2021 genomförde Troldtekt bland annat följande CSR-aktiviteter:

  • Optimerad färg i produktion

2021 införde Troldtekt nya och mer hållbara färgrecept i produktionen. Därmed har hela serien med Troldtekt akustikplattor avancerat till den högsta nivån (platina) i Cradle to Cradle-kategorin Materialhälsa – och guldnivå i den samlade bedömningen.

  • Akustikplattor baserade på FUTURECEM

2021 utvecklade Troldtekt akustikplattor baserade på den nya cementtypen FUTURECEM. I produktionsfasen (A1–A3 i en EPD) har omålade Troldtekt-plattor av cementbunden träull baserade på FUTURECEM ett koldioxidavtryck på -1,4 kilo per kvadratmeter tillverkad akustikplatta. För målade Troldtekt-plattor baserade på FUTURECEM är koldioxidavtrycket under produktionen -1,0 kilo per kvadratmeter.

  • Nästan 100 procent förnybar energi

2021 kom 97,8 procent av energiförbrukningen i Troldtekts produktion från förnybara källor. All el kommer från vindkraft och värmen till bland annat torkprocessen kommer från Troldtekts egen biovärmeugn.

  • Införande av transparent plastfolie

2021 utvecklade Troldtekt ett nytt förpackningsmaterial, så nu får kunderna sina Troldtekt akustikplattor levererade på pallar förpackade i transparent plastfolie i stället för vit. Genomskinlig plast är lättare att återvinna.

  • Stöd till närområdet

2021 sponsrade Troldtekt ett nytt aktivitetsområde i Troldhede samt ett nytt högtalarsystem i idrottshallen. Båda platserna är viktiga samlingspunkter för stadens invånare.

Läs hela Troldtekts CSR-RAPPORT för 2021. En engelsk version av rapporten skickades till FN i juni som en del av Troldtekts anslutning till Global Compact, ett frivilligt, världsomspännande initiativ för företags samhällsansvar. Troldtekt har skickat sin CSR-rapport till FN varje år sedan 2010.

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är danskt trä och cement råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle.
  • Sedan våren 2022 är Troldtekt en del av den irländska koncernen Kingspan Group, som levererar högeffektiva byggmaterial till den globala byggmarknaden – med verksamhet i över 70 länder.

 

MER INFORMATION:

Tina Snedker Kristensen, hållbarhets- och kommunikationschef

Troldtekt A/S

+45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk