Troldtekt® line design

Troldtekt line design har frästa spår i ytan samt överlappning på både kort- och långsidor.

När du sätter ihop plattorna får du ett genomgående spår med ett sömlöst uttryck, där skarvarna inte syns. Mönstret framträder i helhetsintrycket av ytan, och det är svårt att avgöra var de enskilda plattorna möts.

Lösningen finns i fyra varianter, som också kan kombineras efter önskemål. Du väljer om du vill ha samma eller olika avstånd mellan spåren – och kan därmed själv bestämma rytmen i uttrycket.

Utvalda referenser med Troldtekt® line design

Se också