Troldtekt® tilt line

Den här lösningen ger ytan en bred variation av fasetterade fält. Varje akustikplatta har sex sneda spår på tvären, och plattan har frästs med halva spår längs ytterkanterna. På så sätt uppstår genomgående, räta spår vid fogen mellan två plattor. Det ger en elegant växelverkan mellan de sneda och raka spåren.

Vid montering i förband kan du välja att låta några av de sneda spåren fortsätta från rad till rad. Du kan också variera förbandet som du vill – eller vända utvalda plattor 180 grader, så att designen får en annan rytm.   

Utvalda referenser med Troldtekt® tilt line

Se också