Troldtekt® tilt line

Designlösningen Troldtekt® tilt line är akustikplattor med en elegant växelverkan mellan sneda och raka spår

Den här lösningen ger ytan en bred variation av fasetterade fält. Varje akustikplatta har sex sneda spår på tvären, och plattan har frästs med halva spår längs ytterkanterna. På så sätt uppstår genomgående, räta spår vid fogen mellan två plattor. Det ger en elegant växelverkan mellan de sneda och raka spåren.

Vid montering i förband kan du välja att låta några av de sneda spåren fortsätta från rad till rad. Du kan också variera förbandet som du vill – eller vända utvalda plattor 180 grader, så att designen får en annan rytm.   

Ladda ner broschyr

Troldtekt® design

I den här broschyren får du inspiration och fakta om Troldtekt designlösningar.

Det finns nio att välja på men oändliga möjligheter att kombinera, så att varje projekt kan få sitt eget uttryck.

Se hur ett urval av lösningarna har använts i praktiken, och läs en intervju med arkitekten bakom de nio modellerna.