Kontorsdesign: Välj en akustiklösning med flera fördelar

En hög ljudnivå, buller på kontoret, dålig luftkvalitet och en oinspirerande miljö är faktorer som kan gå ut över trivsel och produktivitet.

Troldtekt cementbunden träull för tak- och väggbeklädnad säkerställer bra akustik, ett hälsosamt inomhusklimat och en karakteristisk design.

Hur är akustiken? Är materialen som har valts hälsosamma? Hjälper estetiken till att motivera medarbetarna? Inomhusklimatet i kontorsbyggnader har oerhört stor betydelse – både för medarbetarnas trivsel och för deras produktivitet.

Av samma skäl är inomhusklimatet en av de faktorer som väger tungt när byggherrar och byggrådgivare väljer att hållbarhetscertifiera sin kontorsbyggnad. I en av de globala certifieringarna – amerikanska WELL – är människors hälsa och välbefinnande faktiskt själva utgångspunkten, medan inomhusklimatet i andra certifieringar jämställs med exempelvis byggnadens klimatavtryck.

Det har alltså stor betydelse hur och med vilka material arkitekter väljer att utforma kontorsmiljön. Troldtekt gör det möjligt att uppfylla flera krav med en och samma lösning.

Bra akustik

Först och främst är Troldtekt cementbunden träull ett akustikreglerande material. Både i öppna kontorsmiljöer och i små mötesrum säkerställer Troldtekt akustikplattornas öppna ytstruktur att efterklangstiden effektivt förkortas.

Kort efterklangstid innebär färre störande ljud – och att det blir lättare att höra vad som sägs. För dem som sitter i lokalen och för eventuella mötesdeltagare som deltar online på distans.

Hälsosamt inomhusklimat

De som jobbar i en kontorsbyggnad påverkas av många saker – luft, fukt, värme, ljus, rök, ljud samt partiklar och kemiska ämnen från olika material. Symptomen på ett dåligt inomhusklimat kan vara allt från irritation i ögon, näsa och hals till utslag, huvudvärk och illamående.

Via Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering är det noggrant dokumenterat att akustikplattorna är fria från skadliga ämnen. Troldtekt uppfyller dessutom kraven i flera andra certifieringar som dokumenterar ett hälsosamt inomhusklimat.

Troldtekt cementbunden träull absorberar och avger samtidigt fukt. På så sätt bidrar akustikplattorna till att säkerställa rätt luftfuktighet. Samma luft upplevs som bättre i en kontorslokal där materialen absorberar fukt – och det kan minska behovet av ventilation.

Flexibla designmöjligheter

 

En estetisk miljö spelar stor roll för arbetsglädjen. Med Troldtekt kan ett fördelaktigt inomhusklimat kombineras med elegant design efter eget val. Ett populärt val för kontorslokaler är de prisbelönta Troldtekt designlösningarna som ger arkitekter friheten att designa karakteristiska tak och väggytor i stor skala.

I serien finns bland annat flera designvarianter med frästa spår i plattornas yta. Till exempel:

  • Troldtekt line som har längsgående spår i ett sömlöst uttryck utan synliga fogar. Det ger ett visuellt lugnt uttryck som även känns igen från listtak.

  • Troldtekt line design, som precis som Troldtekt line har längsgående spår, men där spåren kan ha varierande avstånd som ger möjlighet till ett uttryck med en annan rytm.

  • Troldtekt curves, där spåren är vågformade, så att ett mönster av mjuka kurvor framträder längs ytan.

  • Troldtekt v-line, en lite tunnare platta än övriga designlösningar, där de längsgående v-spåren antingen går längs hela rummet (1way) eller avbryts av tvärgående spår där plattornas ändar möts (2way).

Dessutom finns det en rad designlösningar med mer distinkta uttryck. Till exempel Troldtekt romb och Troldtekt puzzle.

De olika Troldtekt-produkterna – både de klassiska plattorna och designlösningarna – finns som omålade akustikplattor eller målade i en rad standard- och specialfärger, så att de matchar kontorets övriga material och uttryck.

Troldtekt akustiklösningar lämpar sig för både nybyggnation och renovering. För montering på ett befintligt tak finns två-lagers akustikplattan Troldtekt Plus där mineralull har fästs på plattans baksida. Det säkerställer en bra akustisk effekt med en inbyggnadshöjd på ner till 47 mm.

Även frihängande akustiska ö-tak är ett flexibelt alternativ för att reglera akustiken exakt där det behövs. Ö-taken kan användas som alternativ till ett heltäckande akustiktak eller för att ytterligare förbättra akustiken i en del av rummet.

Dokumenterad hållbarhet

Troldtekt består av trä från danska skogar och cement som utvinns av dansk kalksten och lera. Trä och cement blir till cementbunden träull, vilket är ett material som är fritt från skadliga kemikalier. Träet i akustikplattorna är certifierad rödgran (FSC®C115450 och PEFC™), och Troldtekt är nu igång med att implementera den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™. Troldtekt baserat på FUTURECEM har ett koldioxidavtryck som är 26 respektive 38 procent lägre jämfört med Troldtekt baserat på grå respektive vit cement, sett till plattornas hela livscykel.

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat sedan 2012, och grundliga analyser i samband med certifieringen har dokumenterat innehållet i akustikplattorna ända ner till 100 parts per million (ppm). Certifieringen har uppnåtts eftersom Troldtekt cementbunden träull kan återvända till det biologiska kretsloppet som råvara i produktionen av ny cement.

Dokumentationen för både klimatavtryck och materialhälsa är omfattande, bland annat med EPD:er för de olika produktvarianterna, vilket gör Troldtekt till ett självklart val i en hållbar kontorsmiljö. Rambøll har dokumenterat hur Troldtekt bidrar till de ledande certifieringarna av hållbara byggnader.

Effektiv brandsäkerhet

Trä är i sig ett organiskt och brännbart material, men varje enskild träfiber i Troldtekt är omsluten och skyddad av icke-brännbar cement. Därför är Troldtekt ett svårantändligt material som vid brand endast avger svag värme och nästan inte utvecklar någon rök alls.

Troldtekt akustikplattor är brandklassade enligt den europeiska standarden EN 13501. Troldtekts brandklassning är B-s1,d0, vilket betecknar materialets reaktion vid brandpåverkan. I praktiken innebär det att Troldtekt är svårantändligt, svagt värmeavgivande och svagt rökutvecklande. Troldtekt A2-plattor är icke-brännbara och har uppnått klassificeringen A2-s1.d0.

Naturlig styrka

Troldtekt akustikplattor bevarar råvarornas goda egenskaper: cementens hållfasthet och styrka samt träets naturliga andningsförmåga.

Enligt Troldtekts miljövarudeklaration (EPD) har akustikplattorna en livslängd på minst 50 år. Efter att ha tillverkat akustikplattor sedan 1935 är Troldtekts erfarenhet dock att de tekniska egenskaperna bibehålls i minst 75–80 år. Därför kan Troldtekt-plattor ofta ”leva vidare” när en byggnad renoveras eller omvandlas för nya ändamål.