Årets skolbyggnad är mycket mer än en skola

 

Barn- och kulturhuset i Høje-Tåstrups kommun utanför Köpenhamn är ett levande hus där många olika funktioner smälter samman. Vi har pratat med Lene Jensby Lange som ger rådgivning om lärandemiljöer. Som medlem i expertpanelen var hon med och utsåg det speciella barn- och kulturhuset till Årets skolbygge 2023.

Ett ord som kännetecknar Høje-Tåstrups kommuns nya barn- och kulturhus är ”livligt”. Det förstår man redan när man hör hur många olika aktiviteter och institutioner som har samlats under samma tak.

Årets skolbyggnad har plats för en skola med två spår från förskoleklass till sjätteklass, men byggnaden rymmer även förskoleverksamhet med både förskola för stora och små barn samt fritidshem. För att inte tala om kulturutbudet i form av både en musik-, bild- och dramaskola. Slutligen fungerar huset även som kulturhus för det omgivande bostadsområdet Taastrupgaard och kommunens övriga invånare.

Lene Jensby Lange är innehavare och direktör på konsulthuset Autens som ger rådgivning om skolutveckling och lärandemiljöer. Hon har även suttit med i expertpanelen som – tillsammans med de offentliga rösterna – utsåg årets skolbyggnad, och hon ser många unika styrkor med huset i Høje-Tåstrup.

– Man får ett flöde in och ut av alla dem som använder huset, men man får in även andra yrkesgrupper i huset som möter lärare och pedagoger i sitt dagliga arbete. På så sätt sammanför huset en massa olika yrkesområden och intressen, och de kan berika varandra så att man får en skola med mycket bättre möjligheter att arbeta kreativt. Både musik, bildkonst och handarbete kommer nära inpå barnens vardag, säger hon. 

Barn- och kulturhuset, som är 9 500 kvadratmeter stort, stod klart i januari 2023.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kulturbyggnad

Ett hus med många möjligheter

Självklart är det barn och ungdomar som står i centrum i det nya barn- och kulturhuset, men byggnaden är utformad för att rymma fler aktörer och typer av aktiviteter vid olika tider på dygnet. Förutom dagislokaler och klassrum finns här två gymnastiksalar, en motoriksal, två bildsalar, sex musiksalar samt ett ljud- och mediarum.

Och de många möjligheterna kommer att vara en vinst för barnens lärande, bedömer Lene Jensby Lange:

– Det skapar rum för fler möjligheter än vad en skola normalt kan erbjuda. Det handlar både om att de har ett ramverk till förfogande som man inte har någon annanstans. Men det handlar också om att barnen har flera vuxna som arbetar i huset och som kan lära av varandra. I lärandemiljöerna har man ansträngt sig för att skapa olika alternativ. Det innebär att barnen kan ”flexa” in och ut ur olika typer av lärandemiljöer, säger hon och ger några exempel:

– Det finns möjlighet till samling och möjlighet till samarbete.  Det finns ställen där barnen har baser och kan träffas. Det finns även fina gemensamma utrymmen som även har många små vrår, eftersom det är viktigt att ha platser där man kan sitta och fördjupa sig i något eller där man kan tillbringa rasterna tillsammans med vännerna i enskildhet. Så man sitter inte bara i en klass hela tiden utan har möjlighet att lära sig, samarbeta och umgås på många olika sätt, säger hon.

Skolan har fyra så kallade ”kulturkluster” – för musik, teknik, kreativitet och rörelse – alla med olika visuella identiteter. Det centralt placerade ”kulturtorget” är en öppen yta med trappor som förbinder byggnadens olika delar.

Livligt hus ställer krav på material

Man skulle kunna tro att ett hus med så många användare och möjligheter lätt blir kaotiskt, men här säger Lene Jensby Lange lugnande:

– Allt är inte bara hopblandat. Man kommer in i en foajé som öppnar upp för en buffé av möjligheter. Härifrån går användarna till olika platser. Själva skoldelen är placerad på övervåningen och de flesta speciallokalerna ligger nere på bottenvåningen. Det är ett rätt välorganiserat hus som fördelar sig på ett ganska naturligt sätt, förklarar hon. Men hon understryker att husets många användare och möjligheter ställer stora krav på material och inomhusklimat:

– Akustik är otroligt viktigt. Det är en grundläggande förutsättning för att husets många möjligheter och syften ska kunna förverkligas. Lyckligtvis har det skett en enorm utveckling på området som gör att vi idag kan ha mer öppna miljöer där man fortfarande kan göra sig hörd och skapa fördjupning – även om det är många som är samlade, säger hon.

Hon påpekar att undertak och andra ytor bidrar med akustisk reglering och att man dessutom har tänkt in akustisk reglering i bland annat inventarieinstallationer.

 

Barns lärande är beroende av en bra miljö

I taken används flera varianter av Troldtekt akustiklösningar för att åstadkomma ett hälsosamt inomhusklimat med behaglig akustik. Runt skolans allmänna ytor finns Troldtekt i naturträ och i hallarna har man monterat grå Troldtekt-akustikplattor som vägglösning.

– Både barnen och pedagogerna tillbringar många timmar i huset varje dag och använder det på ett flexibelt  sätt i alla dess facetter, från slutna basrum och speciallokaler till de öppna ytorna. Det är därför viktigt att säkerställa en lugn och behaglig akustisk miljö i husets många rum, så att fördjupning, lek och lärande får bästa möjliga förutsättningar.

Tegel, betong, trä och glas är återkommande material både in- och utvändigt. Interiören är ljus och luftig, med generöst dagsljusinsläpp och en tydlig visuell skillnad mellan de olika klustren.

Till de neutrala väggarna har man valt en ljusgrå färg som mattar ljuset något så att det inte blir obehagligt för ögonen. Linoleumgolven i dova pastellfärger skapar en fin kontrast till de råa ytorna i stål och betong. Golvens skiftande färgsättning bidrar samtidigt till att gränsa av de olika avdelningarna och gör det lättare att hitta.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kulturbyggnad

Fakta om barn- och kulturhuset

 

Husets institutioner:

  • Förskoleverksamhet: Plats för 120 förskolebarn i 6 grupprum. 80 mindre förskolebarn på 8 mindre baser
  • Skola med förskoleklass till sjätteklass: Utrymme för två spår med plats för 392 elever. Vid öppnandet i januari 2023 fanns det två förskoleklasser och ett spår från första till fjärde klass.
  • Fritidshem
  • Kulturskolor: Musik-, bild- och dramaskola
  • Kulturhus: Fritidsanvändare är för närvarande fäktklubben och taekwondoklubben.

 

Husets faciliteter:

  • Två salar för idrott, arrangemang m.m. En motoriksal till dramaskolan och på dagtid till förskolan, två stora bildkonstlokaler. Sex musiklokaler. Ljud- och mediarum. Kulturtorget – husets hjärta. Makerspaces.
  • Skolan har en egen idrottsplats.
  • Huset har 160 solpaneler på taket som producerar minst 50 000 kWh per år.