Hållbar tillbyggnad inifrån och ut

Feldballe Friskole ville komplettera den befintliga skolan med en tillbyggnad som skulle ha ett positivt klimatavtryck. Resultatet är en 250 kvadratmeter stor byggnad med halm i väggarna, trätak och material fria från kemikalier. ArkitektbyrånHenning Larsen står bakom projektet, och friskolan har varit ett hållbart ”experiment” som man hoppas kunna skala upp i andra projekt.

Arkitektbyrån Henning Larsen har ett imponerande antal internationella projekt bakom sig

Seoul Valley i Sydkorea, Cockle Bay Park i Sydney och Harpa Concert Hall & Conference Centre i Reykjavik för att bara nämna några. I Danmark står arkitektbyrån bakom det karakteristiska Moesgaard Museum och den moderna Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Och nu kan en tillbyggnad till Feldballe Friskole i Rønde på Djursland läggas till i portföljen.

Även om skalan är en helt annan än arkitekternas normala hemmaplan, valde man att gå in i projektet med en nyfikenhet på hållbart byggande som utgångspunkt. Det säger Magnus Reffs Kramhøft, arkitekt på Henning Larsen och projektansvarig för ritningen av tillbyggnaden som stod klar hösten 2019.

– Vi valde att gå in i det här projektet eftersom vi har en nyfikenhet och ett stort fokus på hållbarhet. De senaste åren har vi tagit en radikal titt på de material vi vanligtvis använder i våra projekt, och försökt tänka i mer hållbara banor. Med Feldballe Friskole fick vi möjlighet att testa det i mindre skala, men vår förhoppning är att erfarenheterna kan skalas upp till hela och större byggnader i framtiden.

Feldballe Friskole ville ha en tillbyggnad som kan berätta historien om hållbarhet för eleverna och som har ett hälsosamt inomhusklimat, en vacker arkitektur och inte minst ett positivt klimatavtryck. Därför fick teamet tänka om gällande varje enskild byggnadsdel, väggar, taken och grunden och försöka lösa detta på ett nytt och hållbart sätt.

 

Halm i väggarna

Halm används som isolering i väggarna, eftersom det är en restprodukt från jordbruket som normalt komposteras eller bränns – men nu är ett nytt användningsområde på väg.

– Det mest hållbara är förstås att inte bygga något alls. Men när det inte är ett alternativ, så är halm ett väldigt hållbart val eftersom det är en snabbväxande restprodukt. Förr staplade man halmbalar ovanpå varandra som isolering. Det är det system som nu har industrialiserats och därmed enkelt kan integreras i moderna byggprocesser, berättar Magnus Reffs Kramhøft.

Millimeterexakta kassetter med halm fungerar i princip som stora legobitar. De skapas utifrån en 3D-modell och tillverkas så exakt att de passar perfekt i det enskilda projektet.

– Att isolera med halm låter kanske lite hippieaktigt. Det hjälper inte heller att man på utbildningar och i branschen har predikat att trä och halm kan ruttna, och att man därför måste välja oorganiskt material. Men halmisolering ruttnar inte om man bygger exakt så förnuftigt som man brukar och vidtar samma försiktighetsåtgärder. Även byggnader i betong kan drabbas av aggressiva mögelangrepp om de inte byggs på rätt sätt. Om man ritar och bygger på rätt sätt kan organiskt material hålla i många år, säger Magnus Reffs Kramhøft.

Tak i trä

Taket på Feldballe Friskoles nya tillbyggnad är byggt i trä inifrån och ut.

– En spännande slutsats när det gäller taket är att vi har lyckats konstruera det utan ångspärr, men i stället uppnått en ångbromsande effekt med hjälp av OSB-skivor och tejpade fogar. Samma plattor håller isoleringen på plats och fungerar även som ett konstruktivt element genom att utgöra en skiveffekt och har därmed tre funktioner, förklarar Magnus Reffs Kramhøft.

Troldtekt akustikplattor bildar rummens takytor med träfiberskivor på baksidan. Träfibern har samma akustikegenskaper som mineralull. Takbeläggning är modifierat trä med falsade brädor och dräneringsspår. Brädorna kan enkelt monteras av och bytas ut – och understödjer därmed den grundläggande tanken om att designa för att sedan kunna demontera och återanvända materialet. 

Inomhusklimatet har generellt sett varit ett viktigt fokusområde. Därför har man använt naturmaterial med minsta möjliga avgasning. Framför allt lerputs är extremt effektivt i sammanhanget, eftersom det inte ger någon avgasning, men i gengäld kan ta upp och avge fukt och därmed medverka till att stabilisera inomhusklimatet.

Troldtekt-plattorna fungerar även mycket bra när det gäller brandsäkerheten samtidigt som de säkerställer en bra akustik.

>> Se mer om skolan här

Redo för fler hållbara byggprojekt

På frågan om hur realistiskt det är att skala upp byggprinciperna med bland annat halmisolering och trätak till större projekt, konstaterar Magnus Reffs Kramhøft:

– Det är realistiskt. Det kräver bara vilja och kunskap från branschens olika aktörer. Generellt sett finns det ett motstånd när nya metoder ska implementeras i våra processer. Men vi behöver alla göra en stor insats, så att vi kan bidra till en minskning av klimatgaser från byggbranschen. 

– Att förhålla sig så radikalt till projektet som vi har gjort är ett stort steg. Det finns förmodligen inget rätt svar. Det här projektet är bara en av många möjliga vägar man kan välja. På arkitektbyrån har vi lärt oss massor, och detta försöker vi bit för bit integrera i nya och även större projekt för att därmed bidra till byggbranschens omställning. Dörrarna har i varje fall öppnats för ett nytt sätt att tänka och bygga.