Ny arkitektskola inbjuder till experiment och gemenskap

Danmarks första nybyggda arkitektskola är utformad som ett laboratorium för lärande och arkitektoniska experiment. Huvudentreprenör för projektet var ADEPT, och här berättar Martin Krogh, arkitekt och en av grundarna, lite om tankarna bakom byggnaden, där flera varianter av Troldtekt akustiktak ingår som en del av arkitekturen.

Arkitektskolan i Århus har nu flyttat in i sina nya lokaler, med alla funktioner samlade under ett tak

Det möjliggör en starkare synergi än tidigare, då skolan var utspridd på flera olika adresser. Och den nya byggnaden – NEW AARCH – är faktiskt Danmarks första nybyggda arkitektskola.

Skolan ligger i den nya stadsdelen Godsbanearealerne i Århus. Området är en kreativ smältdegel, där kulturverksamhet, evenemang och öppna verkstäder samsas i ett myllrande student- och företagsliv.

Trots sin storlek gör arkitektskolan inte mycket väsen av sig. Byggnaden går i etage från gatuplan ned till den öppna ytan vid Institut for (X), som är en ideell kultur- och näringslivsförening för unga designers, musiker, konstnärer, entreprenörer och hantverkare.

Arkitektskolan domineras av stora ritsalar med dubbel takhöjd och utgång till takterrasser som framhäver byggnadens etagekonstruktion. Hela undervåningen är utformad för aktiviteter och öppen för allmänheten, med hörsal, matsal och bibliotek. På undervåningen ligger också verkstäderna där studenterna kan experimentera med olika former och material.

 

Arkitekturlaboratorium i rå stil

Skolans arkitektur präglas av hög takhöjd, exponerade material, synliga installationer och andra industriella detaljer som passar bra in i den råa stadsmiljön runt omkring.

– Arkitektskolan är utformad som ett laboratorium för lärande och arkitektur, både invändigt och utvändigt. Den enkla designen tillgodoser skolans behov av funktionella lokaler, berättar Martin Krogh, arkitekt och en av grundarna av ADEPT, som står bakom projektet.

Enligt honom ska den luftiga och transparenta arkitekturen uppmuntra till experiment, gemenskap och synergi:

– Byggnaden gör det möjligt att experimentera med nya sätt att undervisa framtidens arkitekter, och ger samtidigt en rumslig identitet som lever upp till ambitionen om att vara en avde bästa arkitektskolorna i Europa. Den nya byggnaden är skolans främsta reklampelare, eftersom den gör studenternas aktiviteter synliga för allmänheten. Den rumsliga strukturen och invändiga transparensen bidrar dessutom till att göra den dagliga verksamheten synlig och närvarande för alla. Det är en arkitektur som uppmuntrar till gemenskap och synergi.

Skolans rektor, Torben Nielsen, kallar byggnaden för ett ”arkitekturlaboratorium i rå stil”, eftersom NEW AARCH har designats som en enkel och rå fysisk inramning som inbjuder till kreativ kärlek från studenterna.

 

Enkla och robusta material

Redan tidigt i projektet tog man beslutet att inkludera lösningar med återvunna material. Ett exempel är parkettgolv tillverkade av överblivet material från fönsterproduktion. De genomgående materialen betong, glas, trä och stål har valts eftersom de är robusta och bidrar till att uppfylla önskemålet om en enkel byggnad med så få materialresurser som möjligt.

– Genom att använda få material i konstruktionen har vi lyckats minska förbrukningen av materialresurser. Vi har också valt lokala produktions- och transportkedjor så långt det har varit möjligt. Betong har valts som den optimala lösningen på skolans behov av stora, tåliga ytor. Teamet bakom projektet har haft ett nära samarbete med tillverkaren för att minska materialförbrukningen i konstruktionen och maximera andelen återvunnet innehåll i betongen, säger Martin Krogh från ADEPT.

Allsidiga akustiklösningar

Ett annat exempel på materialval med lokala råvaror är Troldtekt akustiktak, som består av danskt trä och cement. De stora öppna ytorna och ritsalarna har kvadratiska Troldtekt akustiktak. Här har man valt Troldtekt i grå natur, där cementens grå färg harmonierar bra med betongen i byggnaden, samtidigt som träet i akustikplattorna bidrar till att mjuka upp uttrycket. I de mer stängda rummen i betongkärnorna har man valt svarta Troldtekt akustikplattor.

– Vi valde Troldtekt på grund av materialets enkelhet och allsidiga egenskaper. Lösningarna passar bra både i lugna lokaler avsedda för fokuserade studier och stora utrymmen med högt i tak och en varierad ljudbild, berättar Martin Krogh.

Troldtekttaken ger en koppling mellan rummen och absorberar samtidigt ljud, vilket ger optimal akustik. De invändiga materialen är noga utvalda för att ge en bra balans mellan de råa ytorna i stål och betong och de varmare trämaterialen, som Troldtekt akustikplattor, fönsterbrädor, golv i ändträ och den vackra biblioteksinredningen med 16 meter höga bokhyllor.

>> Se mer om skolan här

FAKTA: Om NEW AARCH

  • Byggnad på 12 500 kvadratmeter på Exners Plads i stadsdelen Godsbanearealerne, Århus.
  • Projektet har genomförts av ett team bestående av ADEPT, danska Bygningsstyrelsen, Triconsult, Steensen Varming, A. Enggaard A/S, Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Brøndsted Arkitekter och Lendager Arkitekter.
  • Vecka 40 i 2021 arrangerade skolan en rad event som markerade inflyttningen i det nya huset. Den 4 oktober, på skolans födelsedag, invigdes skolan officiellt. Den 7–8 oktober arrangerade skolan arkitekturfestivalen Opening.
  • Skolans bibliotek är tillgängligt för allmänheten.