Så här bidrar Troldtekt till hälsoframjande arkitektur

Bra akustik, hälsosamt inomhusklimat och igenkännlig design. Det är några av de fokusområden inom arkitekturen för psykiatri, hälsa och vård där Troldtekts akustiklösningar kan göra skillnad.

Dessutom ger användningen av Troldtekt fördelar om projektet ska ha en hållbar byggnadscertifiering.

En lugn miljö där tak och väggar absorberar ljudet istället för att kasta runt det. Där inomhusklimatet är hälsosamt. Och där designen är varm och igenkännlig för patienter eller boende.

Det är arkitektoniska grepp som används genomgående i hälso-, psykiatri- och vårdområden. Inom de tre områdena kan Troldtekts akustiklösningar spela en viktig roll – vilket de också gör i ett stort antal nya byggnader, där principerna om läkande arkitektur används.

Här kan du läsa mer om Troldtekts bidrag till god akustik, ett hälsosamt inomhusklimat och flexibel design – samt dokumenterad hållbarhet, vilket ofta också står i fokus för de nybyggda projekten.

Absorberar ljud effektivt

Med sin höga absorptionskoefficient ser Troldtekts cementbundna träullsplattor till att ”svälja” ljudet och skapa en lugn miljö i gemensamma utrymmen samt i patient- eller boenderum. En takkonstruktion med Troldtekt absorberar upp till 80–90 procent av ljudet, medan ett tak av betong jämförelsevis bara absorberar 1–2 procent.

Troldtekt är därmed effektivt för att få ner efterklangstiden. Om takbeklädnaden kompletteras med akustikplattor på delar av väggarna kan efterklangstiden bli ännu kortare.

Psykiatrisjukhusen i de danska städerna Slagelse (GAPS) och Vejle är två exempel på stora projekt där Troldtekt bidrar till att ge patienterna en miljö med god akustik.

>> Läs en intervju med arkitekterna bakom de två projekten

Bidrar till hälsosamt inomhusklimat

Buller, dålig luftkvalitet och mycket torr eller fuktig inomhusluft kan orsaka stora besvär för både patienter och personal.
Det är många faktorer som påverkar inomhusklimatet och Troldtekts akustiklösningar kan påverka flera av dessa positivt.

Först och främst ger Troldtekt lugn och bra akustik, men faktum är att akustikplattorna också kan absorbera och avge fukt, så att de hjälper till att reglera luftfuktigheten i rummet.

Ännu viktigare är att akustikplattorna genom Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering är dokumenterat fria från ämnen som är skadliga för människor eller miljö. Dessutom har Troldtekt erhållit flera inomhusklimatcertifikat, däribland danska Indeklimamærket och Allergy UK’s ”Allergy Friendly Product Award”.

Tillför värme och igenkännlig design

I miljöer som riskerar att få ett institutionellt uttryck kan Troldtekts cementbunda träull mjuka upp arkitekturen. Dels utgör akustikplattornas struktur en kontrast till de slätare ytorna, dels går det att få plattorna med frästa spår, mönster eller målade i varma specialfärger.

Den flexibla designen kan också bidra till arkitekturens läkande förmåga. På äldreboendet Solgaven i Valby utanför Köpenhamn bor blinda och personer med synnedsättning. Därför har boendet inretts så att det är lätt att orientera sig, och varje våning har sin egen färg. Bottenplanet är sandfärgat, de följande två våningsplanen har gröna väggar, dörrar och golv. Härefter följer två gula och två blå våningar.

Orangerier i dubbel höjd med stort ljusinfall binder samman våningarna. På orangeriernas ena vägg finns en listvägg för växter, och på motsatt vägg har man monterat designlösningen Troldtekt romb i skiftande färger som är parallella med golv- och väggfärgen på de aktuella våningsplanen.

>> Läs mer om äldreboendet Solgaven

Ger fördelar för hållbarhetscertifiering

Flera byggherrar – offentliga och privata – väljer att bygga enligt någon av de ledande hållbarhetscertifieringarna. Det bidrar till att höja ribban för dokumenterad hållbarhet och har en positiv inverkan på både inomhusklimat, miljöavtryck och driftsekonomi.

Teknik- och konsultföretaget Rambøll har visat att Troldtekts akustiklösningar kan ge avgörande fördelar för ledande certifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, WELL och DGNB. Revisorer kan få dokumentationspaket med akustikplattornas specifika bidrag genom att kontakta Troldtekt.

Psykiatrisjukhuset GAPS i Slagelse och nya socialpsykiatriska bostäder i den danska staden Aars är exempel på läkande arkitektur med Troldtekt, som är DGNB-certifierat respektive förkvalificerade att bli det.