Välj fritt mellan de ledande träcertifieringarna

Alla Troldtekt akustikplattor är certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk. Allt trä är PEFC™-certificerat och en del er även FSC®-certificerat (FSC®C115450). Därmed kan man välja fritt mellan standarderna när man köper Troldtekt.
Läs om de två ledande certifieringarna och få en guidad tur i en av de FSC-certifierade skogarna där Troldtekt får sitt trä.

31.10.2023

Träbyggnadernas ökande popularitet innebär också att certifierade träprodukter står högt i kurs.

I rapporten ’Klimaaftryk fra: 45 træbyggerier’ framhäver BUILD-institutet vid Aalborg Universitet att det är viktigt at vælge en hållbar träleverantör. Att trä till byggnaderna bör komma från skogsbruk som bland annat tar hänsyn till biologisk mångfald och trädens löpande åldrande. Det är här de två ledande certifieringarna för ansvarsfullt skogsbruk, FSC och PEFC, kommer in i bilden.

På fabriken i Troldhede har Troldtekt sitt trälager med jämna staplar med trädstammar. När träet har barkats av och torkat i sex månader används det som råvara i Troldtekts akustikplattor. Troldtekt använder uteslutande certifierat trä i sin produktion.

Allt trä är PEFC-certifierat, medan en del av det även är FSC-certifierat. Som kund kan du därför själv välja vilken av de två certifieringarna dina Troldtekt akustikplattor ska ha.

Film: Få en rundtur i en FSC-skog

Träet som Troldtekt hyvlar till träull och blandar med cement är rödgran och kommer uteslutande från danska skogar.

Ett exempel på en certifierad skog hittar man i Viborg Hedeplantage där Troldtekt får en del av sitt trä från. Här finns både rödgran som står i raka rader, fridlysta dammar, orörd skog och områden där marken sjuder av liv.

I filmen nedan visar Søren Dürr Grue – direktör för den icke-statliga organisationen FSC Danmark – runt medan han berättar om de krav som FSC-systemet ställer på skogarna.

Viktar flera aspekter av hållbarhet

FSC står för Forest Stewardship Council® och har brett stöd från gröna organisationer som WWF och Greenpeace. Programmet fokuserar såväl på sociala, miljömässiga, som ekonomiska intressen.

FSC har bland annat krav på att döda träd ska lämnas kvar i skogen, att en del av träden ska stå kvar och att delar av den certifierade skogen ska vara helt orörd.

Läs mer om principerna i FSC-certifieringen

Det andra av de internationellt ledande systemen är PEFC, som står för Programme for the Endorsement of Forest Certification.

PEFC är världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk. Precis som FSC fokuserar systemet bland annat på biologisk mångfald och arbetstagarnas rättigheter – samt på att skydda viktiga skogsområden.

Läs mer om principerna i PEFC-certifieringen