Cradle to Cradle banar väg för FN:s globala mål

14.10.2019

Troldtekt är med som talare när konsultföretaget Vugge til Vugge Danmark håller en utbildningssession på Building Green-mässan i Köpenhamn. Här kan du höra hur en Cradle to Cradle-certifiering ger dokumentation till företagens arbete med de globala hållbarhetsmålen.

FN:s globala mål sätter upp kursen fram till 2030 för en mer hållbar utveckling för både människor och miljö. Runt om i världen arbetar organisationer i linje med målen. Och med det erkända designkonceptet Cradle to Cradle är det möjligt att få systematik i arbetet.

Det är bakgrunden till den utbildningssession som konsultföretaget Vugge til Vugge Danmark håller under Building Green – Danmarks ledande mässa inom hållbart byggande. Troldtekt är inbjudna som talare på sessionen som ska kombinera teori och praktiska exempel. Vi delar med oss av vår erfarenhet av Cradle to Cradle som strategisk ram för hållbarhetsarbetet.

Building Green hålls den 30–31 oktober 2019 i Forum Köpenhamn, och Vugge til Vugge utbildningssession står på programmet den första av de två dagarna klockan 14:00. 

Stränga krav för produkter

Cradle to Cradle är ett holistiskt system som ser till att material gör ett positivt avtryck på människor, samhälle och miljö. Den här metoden rimmar väl med FN:s globala mål, förklarar Annette Hastrup. Hon är VD för Vugge til Vugge Danmark som genomför Cradle to Cradle-certifieringar av danska företag.

– Via certifieringen ställer vi stränga krav för produkter, på allt från innehållet i varje material till återvinning. Cradle to Cradle ger ett recept för hur man kan formge, tillverka och dokumentera sina produkter i linje med 11 av de 17 globala målen, säger Annette Hastrup.

– Vi hoppas att vår utbildningssession kan bidra till att göra arbetet med de globala målen mer konkret för fler företag. Vi är glada att Troldtekt ska berätta om sina erfarenheter. De är ett bra exempel på hur medelstora företag kan arbeta strukturerat med cirkulär ekonomi och de globala målen, fortsätter hon.

Två globala mål i fokus

Troldtekts akustikpaneler har varit Cradle to Cradle-certifierade på silvernivå sedan 2012. Certifieringen utgör en ram för vårt arbete inom områdena sunda material, återvinning och energioptimering, bland annat. Dessutom hjälper Cradle to Cradle oss att hålla fokus på de två globala mål som vi har valt att fokusera på:

  • mål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion
  • mål nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald

– Vi erkänner alla de globala målen, men som medelstort tillverkningsföretag kan och ska vi inte förhålla oss till alla 17 mål och 169 delmål. Därför har vi valt att fokusera på de områden där vi kan göra skillnad och samtidigt arbeta i linje med vår Cradle to Cradle-strategi. Detta inkluderar till exempel initiativ inom förnybar energi och trä från ansvarsfullt skogsbruk, säger Tina Kristensen, kommunikationschef på Troldtekt A/S.

>> Läs mer om Troldtekts Cradle to Cradle-strategi

>> Läs mer om vårt fokus på FN:s globala mål