Välj fritt mellan PEFCTM- och FSC®-certifierad Troldtekt

31.03.2020

Alla Troldtekt akustikplattor är nu certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk. Allt trä är PEFC-certifierat och en del är även FSC-certifierat. Du kan därmed välja fritt mellan dessa standarder när du köper Troldtekt.

Ett större fokus på hållbart trä i byggbranschen skapar en efterfrågan på certifierade träprodukter. Därför har vi på Troldtekt valt att komplettera vår FSC®-certifiering (FSC®C115450) med en PEFC-certifiering. På så sätt garanteras kunderna dokumentation för att allt trä i våra plattor kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

– Vi använder redan enbart trä från lokala skogar som är certifierade enligt PEFC-principerna. Eftersom vi upplever att kunderna i allt högre grad efterfrågar certifierade produkter är det naturligt för oss att tillgodose dessa önskemål med ett certifikat, säger Peer Leth, VD för Troldtekt A/S.

– Dessutom ligger beslutet i linje med vårt fokus på FN:s femtonde globala mål om ekosystem och ekologisk mångfald. Här bidrar vi genom att använda förnybara råvaror, bland annat certifierat trä från ansvarsfullt skogsbruk, vilket främjar en biologisk mångfald, tillägger han.

FSC fortfarande ett alternativ

Troldtekt har tidigare levererat PEFC-certifierade produkter, men valde i början av 2018 att satsa fullt ut på FSC som är det andra ledande certifieringssystemet.

– Sedan dess har vi dock sett att efterfrågan har ökat och att vi har svårt att skaffa fram tillräckligt med trä från FSC-certifierade skogar. Därför väljer vi nu att återigen bli PEFC-certifierade, säger Peer Leth.

Alla Troldtekt akustikplattor är certifierade från och med april 2020. I praktiken är 100 procent av råvirket PEFC-certifierat, och en stor andel är även FSC-certifierat eftersom det kommer från ˮdubbelcertifieradeˮ skogar. Färdiga akustikplattor kan endast ha en av de två certifieringarna, och som kund kan du fritt välja mellan PEFC och FSC.

– De två systemens krav och principer är inte desamma, och en del kunder föredrar den ena certifieringen framför den andra. Vi är glada att vi nu kan tillgodose alla önskemål och dokumentera ansvaret för träet från skog till färdig produkt, säger Peer Leth.

Ett system som växer

Både PEFC och FSC är ledande internationella certifieringssystem som bland annat fokuserar på faktorer som miljö, biologisk mångfald, arbetsförhållanden och bevarande av skogsmark.

– De senaste åren har vi upplevt att byggbranschen och byggherrarna blivit mer uppmärksamma på hållbart trä och hur träet kan bidra till hälsosammare byggnader. Därför väljer allt fler skogsägare och leverantörer att skaffa PEFC-certifikatet, säger Morten Thorøe, sekretariatschef på PEFC Danmark. 

Han berättar att det i början av 2020 fanns ca 293 000 hektar PEFC-certifierad skog i Danmark. Det är ungefär 15 procent mer än för tre år sedan. Omkring 40 procent av den danska skogsarealen är PEFC-certifierad.

– Vi är glada att Troldtekt, som en ledande leverantör av träprodukter, har valt den här certifieringen. Det är tämligen unikt att en producent enbart använder certifierat råvirke, säger Morten Thorøe.