Ny teknologi ger mätbara miljövinster

07.06.2017

Miljoninvesteringar i produktionen säkerställer att energi och material utnyttjas bättre hos Troldtekt A/S. Ett nytt målningssystem har minskat färgspillet med över 70 procent, medan energiförbrukningen per producerad akustikplatta har minskat med 17 procent på ett år.

Av Troldtekts CSR-rapport för 2016 framgår det att företaget har uppnått mätbara miljövinster med miljoninvesteringar i produktionen i den danska staden Troldhede.

Granskog, copyright© Troldtekt A/S

Varje år presenterar Troldtekt A/S en rapport om företagets samhällsansvar (CSR) och under 2016 gjordes flera framsteg. Det framgår av den rapport Troldtekt skickade in till FN som en del av företagets anslutning till initiativet FN Global Compact.
Det som sticker ut mest är att Troldtekt har investerat 13 miljoner kronor i ett helautomatiskt målningssystem och en nybyggd hall för systemet. Det betyder att företaget har minskat färgspillet med över 70 procent.
– Vi har valt en dyrare teknik där överskottet i målningskabinen återanvänds, och därmed har vi minskat vårt spill markant. Det får stor betydelse när vi har ett system som är igång dygnet runt, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.
Han tillägger att den restfärg som inte kan återanvändas samlas upp, filtreras och hanteras på ett miljömässigt försvarbart sätt.

Ny torkugn har minskat energiförbrukningen
Under 2015‒2017 investerar Troldtekt totalt mer än 100 miljoner kronor i produktionen.
– Det betyder att vi under den här perioden har utökat vår kapacitet med upp till 40 procent. Samtidigt optimerar vi även vår energi- och resursförbrukning på en rad områden. Det är helt i linje med vår företagsstrategi som bygger på de hållbara Cradle to Cradle-principerna, förklarar Peer Leth.
I den nya CSR-rapporten framgår det att Troldtekt har minskat energiförbrukningen per producerad akustikplatta med 17 procent från 2015 till 2016. Det beror framför allt på en ny och effektivare torkugn som har minskat energiförbrukningen för torkning av akustikplattorna med hälften.

Sortering och socialt stöd
Bland de övriga CSR-åtgärderna som ingår i Troldtekts rapport för 2016 kan följande nämnas:

  • Ett nytt sorteringssystem på fabriken som försäkrar korrekt hantering av avfall, så att så mycket som möjligt återanvänds.
  • Troldtekt har gett en donation till HUSET i Herning, som är en fristad för socialt utsatta.
  • Cirka 300 medborgare från lokalsamhället deltog när Troldtekt bjöd in till ”öppen fabrik”.
  • Troldtekts ledning har arbetat med att framtidssäkra riktlinjerna för antikorruption så att företaget är rustat för export på nya marknader.

Läs hela rapporten här >>

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.
  • Troldtekt har sedan 2010 varit anslutna till FN:s Global Compact som är världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar.

MER INFORMATION:
Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk   
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk