Nytänkande arkitektur kan stärka svaga psyken

06.04.2018

Kan designen av psykiatriska kliniker minska användningen av tvångsåtgärder? I ett nytt tema från Troldtekt A/S får du experternas svar. Läs bland annat intervjun med arkitekt Christian Karlsson om övervägandena bakom den internationellt erkända psykiatriska kliniken i den danska staden Slagelse.

 

När den danska kronprinsessan Mary klippte det röda bandet framför den psykiatriska kliniken i Slagelse var det samtidigt invigningen av en ny era inom psykiatrin. GAPS, som kliniken heter, är en föregångare inom hälsofrämjande arkitektur. Internationellt har projektet hyllats och fått motta en hel rad priser.

Christian Karlsson är arkitekt och ägare av Karlsson Arkitekter som tillsammans med Vilhelm Lauritzen Arkitekter har ritat den 44 000 kvadratmeter stora psykiatriska kliniken med platser för cirka 200 patienter.

 – Istället för att utgå från sjukdomen valde vi att utgå från motsatsen. Vi frågade oss själva: Vilken arkitektur bidrar till att ge oss en bra vardag när vi är friska? Vi tog slutsatserna och anpassade skalan till funktionerna på en psykiatrisk klinik, fortsätter han i en ny intervju med Troldtekt A/S.

En särskilt utformad akustisk miljö

Intervjun med arkitekten är en del av ett tema om hälsofrämjande arkitektur, som du kan läsa på www.troldtekt.se. Här berättar arkitekt Stence Guldager från arkitektkontoret Arkitema om arbetet med den psykiatriska kliniken i en annan dansk stad, Vejle. Projektet nominerades till årets danska sjukvårdsbyggnad 2017.

Både i Slagelse och Vejle han man använt robusta och varma material – bland annat akustiktak från Troldtekt.

– En särskilt utformad akustisk miljö är viktig för patienterna och strukturen på Troldtekt har en grovhet som passar bra ihop med de andra materialen rent visuellt. Samtidigt ger de ett mindre institutionellt intryck som bidrar till patienternas välmående, säger Stence Guldager.

Temat innehåller även en artikel om undersökningen ”Sociale Mursten”, (sociala byggstenar) som utifrån sex utvalda danska fallstudier presenterar forskning kring hur arkitektur kan bidra till socialt arbete. Läs även om arkitektkontoret CEBRA:s tankar bakom ett nytt barnhem, som snarare påminner om ett klassiskt radhus än om en institution.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd på Troldtekt A/S: +45 8747 8130 // ple@troldtekt.dk  
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef +45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Arkitekterna på CEBRA har skapat ”Framtidens Barnhem” i Kerteminde (DK) - ett hus som påminner mer om ett klassiskt radhus än en institution för särskilt utsatta barn. Copyright© Mikkel Frost.
Förarbetet inför byggandet av den psykiatriska kliniken i Slagelse (DK) präglades av delaktighet, nytänkande och en önskan om att skapa en omsorgsfull miljö. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
I närheten av de danska sjukhusens canceravdelningar - bland annat i Odense - har Danmarks största patientförening, Kræftens Bekæmpelse, etablerat sju nya rådgivningscentra som är byggda enligt principerna om hälsofrämjande arkitektur. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Transparens, intelligent användning av ljuset och enkel tillgång till trygga innegårdar. Det är några av de arkitektoniska greppen bakom den nybyggda psykiatriska kliniken i Vejle (DK) designad av Arkitema Architects. Copyright© Thomas Mølvig.