Troldtekt & miljön

Med Cradle to Cradle-priciperna som strategiskt styrredskap säkerställer Troldtekt kontinuitet och utveckling i vårt hållbarhetsarbete

På Troldtekt arbetar vi målinriktat med att bidra positivt till miljön. Det internationella Cradle to Cradle-designkonceptet är utgångspunkten i vår affärsstrategi. Därför har vi fullt fokus på hållbarhet redan från utvinningen av råvaran via produktionen till användning och återvinning av uttjänta akustikplattor.

Plan med målsättningar
Vår Cradle to Cradle-certifiering fokuseras på en hållbar helhet i produkt- och produktionsdesign. Via Cradle to Cradle-planen blir Troldtekts miljöansvar uppenbart ända ned till den dagliga driften, men även i de långsiktiga strategiska besluten.

Dokumenterad miljöprofil
På Troldtekt är dokumentation och certifiering en central del av CSR-arbetet. På miljöområdet bland annat i form av

  • vår miljövarudeklaration, som även kallas EPD (Environmental Product Declaration)
  • certifieringar som dokumenterar att våra akustikplattor inte utsöndrar skadliga ämnen under användning
  • färdiga dokumentationspaket vad gäller certifierat byggande som vi erbjuder granskare och revisorer.

Skonsam produktion
Avfallet från produktionen av Troldtekts akustikplattor återanvänds för energi eller kompost. Vi samlar in och återanvänder spillvattnet och 100 procent av vår elförbrukning är baserad på vindkraft.  100% av energin till processvärme och uppvärmning av produktionsbyggnader kommer från koldioxidneutralt bränsle. 

Insamling av träull
På Troldtekt arbetar vi systematiskt med att säkerställa att träullsavfall från byggplatser går tillbaka till naturen i form av kompost. Åtgärderna är möjliga för att vi, tack vare vår Cradle to Cradle-certifiering, har 100 procent kontroll över produkternas innehållsförteckning.

Läs mer om Troldtekts produktlivscykel och take back-system.

Mer om ämnet