Troldtekt fungerar även i riktigt fuktiga utrymmen


Troldtekt cementbunden träull tål hög luftfuktighet och höga temperaturer. Det gör akustikplattorna till ett självklart val i exempelvis simhallar och duschrum.

Teknologisk Institut i Danmark har dokumenterat att Troldtekt akustikplattor tål att användas i rum med:

  • en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/-2 procent)
  • temperaturer på upp till minst 40 grader.

 

Därmed har Troldtekt uppnått CE-märkningens högsta nivå (D) för vattenbeständighet.

Dokumentationen visar att Troldtekt är ett pålitligt val även för riktigt fuktiga och varma utrymmen såsom simhallar, duschrum och spaavdelningar.

Testad i krävande miljöer

Teknologisk Institut i Danmark, som är ackrediterat för att dokumentera materialens vattenbeständighet, har
utsatt Troldtekt akustikplattor för extremt hög luftfuktighet. Testet har utförts i enlighet med den europeiska produktstandarden för nedpendlade undertak, EN 13964.

För att uppnå CE-märkningens bästa klass (D) för vattenbeständighet måste akustikplattorna kunna tåla en relativ luftfuktighet (RH) på mer än 95 procent i kombination med en temperatur över 30 grader.

Troldtekt har testats för att tåla en RH på 98 procent (+/- 2 procent) i kombination med en temperatur på 40 grader.

 

Formstabilt material

Även i fuktiga miljöer är Troldtekt akustikplattor formstabila och förblir plana, vilket gör att de inte bågnar med tiden.

Teknologisk Institut har dessutom dokumenterat att plattornas mått endast ändras med 0,05 promille om luftfuktigheten i ett rum förändras med en procentenhet.

Ladda ner dokumentation om fuktstabilitet

 

Skruvar och profiler är korrosionsskyddade

För montering av akustikplattor i mycket fuktiga miljöer, där man även använder klor, erbjuder Troldtekt speciell strukturskruv i extra korrosionsskyddat utförande, C5. För exempelvis nedpendlade undertak i simhallar innebär det att ett komplett C60-profilsystem i stål kan väljas, där både profiler och skruvar är C5-klassade.

Skruvarna finns i alla färger, så att de även matchar tak och väggar med målade Troldtekt akustikplattor.

Se utbudet av tillbehör