Arkitektur kan vara ett socialt verktyg

A. P. Møllers Støttefond stödjer allmännyttiga ändamål, medan Realdania skapar livskvalitet genom sina byggnader. De två danska organisationerna har tillsammans med danska Arkitektforeningen tagit första steget mot en mer systematisk insamling av kunskap om hur arkitektur kan bidra till det sociala arbetet.

En undersökning av sex utvalda danska case har bland annat visat att de fysiska ramarna kan bidra till att sänka konfliktnivåerna, stärka brukarnas självkänsla och egenmakt samt skapa mer trygghet i vardagen.

De flesta arkitekter är överens om att arkitektur har ett stort inflytande på livskvalitet, trygghet, välmående och mental hälsa. Däremot är ofta andra yrkesgrupper, som socialarbetare, psykiater och pedagoger, inte lika medvetna om hur byggnadernas utformning kan bidra till deras arbete.

Det beror bland annat på att det inte finns en systematisk kunskap om hur olika arkitektoniska medel kan bidra till det sociala arbetet och om vilket inflytande som de fysiska ramarna har på brukarnas vardag. Det försöker A.P. Møllers Støttefond och Realdania nu att förändra tillsammans med Arkitektforeningen.  

– Vi anser att arkitekturen kan bidra med ökat värde till det sociala arbetet. Därför har vi analyserat sex utvalda case för att använda som utgångspunkt. Syftet är att få större kunskap om processerna och att beskriva de potentiella vinsterna, säger Mette Margrethe Elf som är projektchef i Realdania.

 

Bageri öppnar för kontakt på lika villkor

De sex case som har undersökts täcker olika slags brukare och omfattar ett kriscenter för våldsutsatta kvinnor, ett boende för personer med allvarlig psykisk sjukdom och ett barnhem. Projekten är analyserade med samma analysmodell och den undersöker bland annat aspekter som sinnesstimulering, beteendereglering, inkludering och aktivitetsskapande.

– Vi har inte tillräckligt underlag för ett slutgiltigt resultat. Men analysen ger oss en del viktiga indikationer om vad som kan uppnås, säger Mette Margrethe Elf och nämner några konkreta exempel:

– Det har till exempel sänkt konfliktnivån att de utåtagerande psykiskt sjuka patienterna på boendet Orion har fått egna ingångar så att de inte lika ofta träffar andra brukare. På boendet för brukare med särskilda behov i Hjortshøj finns ett samarbete med ett bageri och ett charkuteri för att skaffa ny kompetens och få möjlighet att möta och arbeta med grannar i lokalsamhället, säger Mette Margrethe Elf.

 

Resultatmätning ska planeras på ett tidigt stadium

Sedan analysrapporten publicerades har parterna bakom undersökningen arbetat med att dela med sig av erfarenheterna till relevanta yrkesgrupper. Bland annat vid ett miniseminarium i januari 2018 – och som del av de projekt, som A. P. Møllers Støttefond och Realdania är involverade i.

– Vi vill att arkitekter, rådgivare och offentliga leverantörer pratar om detta så att det till exempel kommer att finnas med som krav vid offentliga upphandlingar. Vi är också noga med att själva ta lärdom så att det blir en del av de projekt som både Realdania och A. P. Møller genomför med andra partner, säger Mette Margrethe Elf och fortsätter:

– Projekten ska anpassas så att vi får ut så mycket som möjligt av dem i förhållande till brukarna och det professionella arbetet. Vi ska sätta upp konkreta mål och planera för resultatmätningen redan från början. 

A.P. Møllers Støttefond har avsatt ett bidrag på 750 miljoner kronor till projekt inom det sociala området. Särskild fokus ligger på projekt där själva byggnaden gagnar brukarna och det finns möjlighet att skaffa ny kunskap och att sprida den vidare.

FAKTA: Om undersökningen ”Sociale mursten” och dess sex case

Arkitektforeningen, A. P. Møllers Støttefond och Realdania har i undersökningen Sociale Mursten använt en prisma för social effekt för att beskriva de sex danska projekten:

  • Danner i Köpenhamn – Kriscenter för våldsutsatta kvinnor. Ombyggnation.
  • Orion i Hillerød – Bostad för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Ombyggnation.
  • Bogruppe 6 i Hjortshøj – Bostäder för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Nybyggnation 
  • Värmestugan i Odense – Plats för socialt utsatta. Nybyggnation
  • Esbjerg Psykiatriske Afdeling – Psykiatrisk klinik. Nybyggnation och ombyggnation.
  • Villaen i Kerteminde – Hem för utsatta barn. Nybyggnation. 

Se hela rapporten på Realdanias hemsida

Läs mer om A. P. Møllerske Støttefonds program 

Läs mer om barnhemmet i Kerteminde 

Läs mer om Esbjerg Psykiatriske Afdeling