Rapport: Lär dig av de bästa erfarenheterna av träbyggande

I en stor rapport har BUILD på Ålborgs universitet undersökt klimatavtrycket från 45 visionära träbyggnader – mätt över byggnadernas hela livscykel. Byggtekniska erfarenheter från 35 av projekten ingår också i rapportens fina inspirationskatalog för andra som vill bygga med trä.

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt. Niels Nygaard, fotograf.

Hur kan trä bidra till att minska byggnadens koldioxidavtryck – och samtidigt bidra till hälsosamma, estetiska och hållbara byggnader? Det visar en rapport från BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø) vid Ålborgs universitet.

I rapporten har forskare från BUILD samlat in data och erfarenheter från 45 träbyggnader, 41 i Danmark och fyra i Norge. Syftet är både att dokumentera byggnadernas koldioxidavtryck och att förmedla erfarenheter från träbyggnaderna.

Rapporten beräknar och visar klimatpåverkan från alla byggnader och erbjuder en inspirerande samling fallstudier med 35 av projekten. Samlingen är tänkt som ett uppslagsverk för andra som planerar att bygga i trä.

Sju särskilda fokusområden

I projekten i fallstudien förekommer flera typer av byggande – från bostäder och kontor till institutioner, skolor och kulturplatser. De är uppdelade efter om träkonstruktionen är boxmoduler, plana element (inklusive korslaminerat trä – CLT), en konstruktion med trästomme, en limträkonstruktion eller en hybrid av de fyra. 

Genom intervjuer med arkitekter, ingenjörer och konstruktörer har BUILD-forskarna samlat byggtekniska erfarenheter från varje projekt. Detta gäller särskilt sju punkter som är särskilt viktiga vid träbyggnation:

 • Brand
 • Statik
 • Akustik
 • Ekonomi
 • Logistik
 • Estetik
 • Fukt

Dessutom framhäver rapporten att trä endast ska ingå där det skapar värde i en byggnad, samt att branschen måste tänka i möjligheter att återvinna träprodukter istället för att förbränna dem efter att de har nått slutet av sin livslängd. Det är även viktigt att välja trä från skogsbruk som både tar hänsyn till biologisk mångfald och trädens löpande åldrande.

Slutligen poängterar rapporten att hållbarhet i byggande handlar om mycket mer än trä – till exempel flexibla byggnader och ett öga för användarna. 

Från stor träkonstruktion till färdiga moduler

I flera av fallstudiens projekt ingår Troldtekt akustiklösningar i designen.

Erlev Skole

Erlev Skole vid Haderslev är med sina 6 500 kvadratmeter en av de största danska träkonstruktionerna i modern tid. Man har fokuserat på individuellt lärande med flexibla lärmiljöer i arkitektoniska kluster. Innertaken från Troldtekt löser en akustisk uppgift och fungerar samtidigt som inblåsningsyta för frisk luft från det dolda ventilationssystemet. Arkitema har ritat projektet med ingenjörsföretaget SlothMøller som rådgivare när det gäller inomhusklimatet.   

 

Lisbjerg Bakke

Bostadshuset Lisbjerg Bakkes tre och fyra våningar är uppförda som ett byggsystem i massivt trä och obehandlade träfasader. I projektets gemensamma utrymme finns Troldtekt akustiktak. Lisbjerg Bakke har vunnit flera danska och internationella priser – bland annat utmärkelsen ”Årets Byggeri 2018”. Arkitektbyrån Vandkunsten har ritat projektet.

 

Studio[Home]

I Lundtofte vid Köpenhamn ligger studiebostäderna Studio[Home]. Arkitektbyrån Vandkunsten har också ritat detta projekt, där varje lägenhet har producerats som rumsmoduler i trä. Det är det första byggprojektet i Danmark som har hållbarhetscertifierats med både Svanen och DGNB Guld. I de gemensamma utrymmena, där många studenter vistas under dagen, finns Troldtekt akustiktak.

 

Feldballe Friskole

Feldballe Friskole på Djursland har fått en tillbyggnad som är baserad på lokala och biobaserade material. Konstruktionen andas trots den effektiva isoleringen, och har ingen avgasning. Innertaket upp till nocken med Troldtekt akustikplattor ger utöver bra akustik även ett lugnt rum. Henning Larsen Architects har ritat projektet.

 

Balancen

Vandkunsten har ritat de 33 bostäderna i Ry, som ligger i olika typer av dubbelhus. Dessutom har seniorboendet ett gemensamt hus där Troldtekt ingår i designen.

 

Läs även: Sex fördelar när du väljer Troldtekt till din träbyggnad

Koldioxidavtryck från byggnadernas hela livscykel

Rapporten från BUILD visar att 41 av de 45 träbyggnaderna har ett koldioxidavtryck som ligger under byggnadsreglementets (BR18) gräns för nybyggnation. Gränsen har fastställts till 12 kilo CO2 per kvadratmeter och år (kg CO2 -ekv./kvm/år).

I beräkningen av koldioxidavtrycket ingår faser från hela byggnadernas livscykel (LCA). Konkret handlar det om följande faser i en miljövarudeklaration (EPD):

 

 • Produktfas (A1–A3)
 • Byggprocessfas (A4–A5)
 • Utbyte av material (B4)
 • Energiförbrukning (B6)
 • Avfallshantering vid slutet av livscykeln (C3)
 • Deponering vid slutet av livscykeln (C4)

 

Själva träet i byggmaterialen är koldioxidneutralt i beräkningarna. Förklaringen är att träet tar upp CO2 under uppväxten och släpper ut samma mängd CO2 vid slutet av sin livslängd. Det kan dock finnas utsläpp kopplade till exempelvis tillverkning och transport av träprodukterna – men rapporten visar att de träbaserade produkterna i stort sett i alla 45 projekt står för en mycket liten andel av den totala klimatpåverkan från materialen. 

 

Läs hela rapporten ”Klimatpåverkan från: 45 träbyggnader” (danska)