Därför är Troldtekt den självklara akustiklösningen på äldreboendet

Lugn, personlighet och trivsel. Troldtekt akustikplattor bidrar till att skapa en hälsosam och behaglig miljö i äldreboendet. Samtidigt är det en robust lösning som kan målas om och om igen utan att de akustiska egenskaperna försämras.

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect / Ejendomsfoto.dk

Äldreboendet ska vara lugnt, behagligt och trivsamt. Men det ska också vara hälsosamt att vistas i och enkelt att underhålla. Det innebär att byggmaterialen ska vara funktionella, snygga, robusta och fria från skadliga kemikalier. Med Troldtekt akustikplattor går det att bocka av alla krav på en gång.

Därför är Troldtekt ett populärt val för äldreboenden – både i lägenheterna och i de gemensamma utrymmena.

 

Foto: Privat äldreboende i Gilleleje, Danmark

Bra akustik skapar lugn och välbefinnande  

Både friska seniorer och äldre i behov av vård mår bäst i en lugn miljö. Här spelar akustiken en avgörande roll. Hårda material som gips, sten, glas och betong reflekterar ljudet och kastar tillbaka det i rummet, så det bildas efterklang. Porösa material med öppen ytstruktur absorberar istället ljudet.

Troldtekt cementbunden träull är ett av de mest effektiva materialen för att skapa en kort efterklangstid – även i äldreboenden och vårdhem. En takkonstruktion med Troldtekt absorberar upp till 80–90 procent av ljudet, medan ett tak av betong jämförelsevis bara absorberar 1–2 procent.

Optimal effekt får man när Troldtekt akustikplattor monteras med ett lager mineralull på baksidan och 200–300 millimeters avstånd till det fasta taket. Denna lösning passar särskilt bra för större gemensamma utrymmen som har speciella akustiska krav. I lägenheterna räcker det ofta att montera Troldtekt-plattorna direkt på en glespanel.

 

Flexibel design ger stora möjligheter

Troldtekt finns i olika strukturer, färger, utföranden och kantuttryck. Ett populärt val för gemensamma utrymmen i synnerhet på äldreboenden och vårdhem är serien med snygga Troldtekt-designlösningar.

Ett bra exempel är Hildis Have i Hillerød, där 24 av de 84 bostäderna utgör ett äldreboende samlat i en enda byggnad. På markplan har bostäderna en gemensam lokal med utgång till en terrass. Troldtekt tiles i vitt pryder väggen runt terrassdörrarna och fungerar samtidigt som både integrerad utsmyckning och akustikreglering. På andra håll i byggnaden har även Troldtekt tiles valts, men som vinröd väggyta.

vårdhemmet Solgaven, som är avsett för äldre och synskadade, har designlösningarna också en funktion. De två inblandade arkitektbyråerna, CUBO och Forec4, har integrerat wayfinding i bl.a. användningen av färger och material, så att alla sinnen aktiveras. Lösningen Troldtekt rhombe har valts för väggarna i skimrande färger som matchar färgtemat på varje våning.

Även monteringen av Troldtekt plattorna ger stor designflexibilitet. På demensvårdshemmet Skovparken Plejecenter har man inne i vårdboendet dolt en skenlösning för funktionshindrade över Troldtekt akustiktak. Det har man gjort genom att sänka Troldtekt taken med cirka 15 centimeter.

 

Naturlig styrka och lång livslängd

Med Troldtekt följer de goda egenskaperna från råvarorna: Cementen gör plattorna robusta, medan träet ger dem flexibilitet och andningsförmåga. Den naturliga styrkan ger akustikplattorna en livslängd på minst 50–70 år.

Under plattornas livslängd går det att sprutmåla dem om och om igen utan att de akustiska egenskaperna försämras. Det är en stor fördel i lägenheter, där nya hyresgäster flyttar in med jämna mellanrum.

Troldtekt akustikplattor kan också absorbera och avge fukt – och därför passar de mycket bra för våtrum som badrum och simhallar. 

Teknologisk Institut i Danmark har dokumenterat att Troldtekt akustikplattor tål att användas i rum med

  • en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/-2 procent)
  • temperaturer på upp till minst 40 grader.

Ett dokumenterat hälsosamt val

Troldtekt består av certifierat danskt trä (FSC®C115450 och PEFC™) och cement. De bägge råvarorna blir till cementbunden träull, vilket är ett material som är fritt från skadliga kemikalier. Troldtekt har uppnått den danska inomhusklimatmärkningen i de bästa kategorierna inom avgasning och partikelfrisättning och bidrar därför till sunda bostäder. 

Det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle är utgångspunkten i vår affärsstrategi. Det innebär att Troldtekt arbetar strategiskt med fem hållbarhetskategorier:

  • Material Health
  • Product Circularity
  • Clean Air & Climate Protection
  • Water & Soil Stewardship
  • Social Fairness

 

Hela serien av Troldtekt akustikplattor i naturträ och målade i standardfärger är Cradle to Cradle-certifierad på guldnivå.

Våren 2022 lanserade Troldtekt akustikplattor baserade på den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™. Sett till hela produktens livscykel har Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM ett koldioxidavtryck som är 26,4 procent lägre än Troldtekt baserat på grå cement och 37,7 procent lägre än Troldtekt baserat på vit cement.

Miljövarudeklarationer (EPD:er) för de olika varianterna av Troldtekt är en del av Troldtekts omfattande dokumentation för både klimatavtryck och materialhälsa. Rambøll har dokumenterat hur Troldtekt bidrar till de ledande certifieringarna av hållbara byggnader.