Där historia möter framtid: Nya områden växer fram i Köpenhamn

Köpenhamn är i ständig utveckling, och de olika stadsdelarna sätter sin unika prägel på den danska huvudstaden. Vi har tittat närmare på två områden med rötter i industriåldern, som nu har fått nytt liv. Välkommen till Carlsberg Byen och Nordhavn.

Troldtekt, Vilhelm Lauritzen
Photo: Thomas Mølvig, architect MAA

Köpenhamn har idag cirka 650 000 invånare, men 2050 förväntas denna siffra ha ökat med ytterligare 100 000. Enligt prognoser från Köpenhamns kommun kommer ökningen att vara som störst i de nya stadsdelarna – framför allt i havsnära lägen.

Köpenhamn består av 12 stadsdelar, och tillväxten förväntas huvudsakligen ske i områden med stora utvecklingsprojekt – till exempel Nordhavn, Amager Strandpark och Østhavnen. När utvecklingen av Nordhavn är klar kommer här att finnas bostäder och arbetstillfällen för 40 000 personer, och i ett annat av de nya områdena – Carlsberg Byen – kommer det att byggas cirka 3 100 nya bostäder.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak på restauranger
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Välkommen till: Nordhavn

I den här stadsdelen, som ligger mellan Hellerup och Langelinie vid Öresund, genomförs Skandinaviens hittills största stadsutvecklingsprojekt. Den gamla industrihamnen ska etappvis omvandlas till en modern stadsmiljö med kvarter, öar, kanaler och grönområden.

Utvecklingen startade 2014 med Indre Nordhavn och Århusgadekvarteret, följt av Sundmolen, Trælastholmen och Svanemølleholm. Snart är det dags att påbörja utvecklingen av Levantkaj och den nya containerhamnen. De närmaste åren kommer man dessutom att utveckla Naturpark Nordhavn, Tunnelfabrikken och Nordhavnstunneln.

Planen är att Nordhavn om 40–50 år ska erbjuda bostäder och arbetstillfällen för närmare 40 000 människor.

        

Närhet till stad, hav och natur

För åtta år sedan flyttade de första Köpenhamnsborna in i det nya Århusgadekvarteret, som idag har utvecklats till en riktig stadsdel. Här bor nu cirka 2 800 personer, och flera restauranger, snabbköp och specialbutiker har också etablerat sig. 2020 öppnades dessutom två tunnelbanestationer. 

– Visionen för Nordhavn är att man ska kunna bo, arbeta och ha ett aktivt socialt liv i en mångfasetterad stadsdel, med närhet till hav, natur, butiker, kollektivtrafik, skolor och barnomsorg, säger Kristian Wederkinck Olesen, kommunikationschef i By og Havn. Han tillägger:

– I Nordhavn är vattnet närvarande överallt, och ett centralt tema har varit att bevara och utveckla stadsdelen med sina öar och kanaler så att närheten till vattnet är påtaglig för både besökare och människor som bor eller arbetar här.

By & Havn är ett drift- och utvecklingsbolag som ägs till 95 procent av Köpenhamns kommun och 5 procent av den danska staten.

Bevara den maritima miljön

Nordhavns långa historia som industrihamn återspeglas överallt i stadsutvecklingen. Gamla byggnader och miljöer har bevarats och många av de nya byggnaderna och projekten är inspirerade av områdets historia.

– Nordhavn andas maritim industrihistoria. Genom att bevara utvalda byggnader av kulturhistoriskt värde låter man den unika atmosfären leva vidare. Nya material och detaljer väljs med stor omsorg för att stämma överens med hamnens ursprungliga karaktär. Det är robusta material som betong, gjutjärn, kullersten, cortenstål och hårda träslag som tål kustklimatet, utvecklar en vacker patina och uppfyller de funktionella kraven, säger Kristian Wederkinck Olesen.

På Göteborg Plads finns ett särskilt blickfång i form av två stora cementsilor. De uppfördes 1979 av Aalborg Portland för att kunna lossa och lasta cement direkt på fartygen vid kajen. Idag har de byggts om till en modern kontorsfastighet.

Bara ett stenkast bort ligger ytterligare två gamla silobyggnader, The Silo och Frihavns Tårnet, som tidigare användes till förvaring av foder och spannmål. De har omvandlats till moderna lägenhetsbyggnader, med en restaurang längst upp i The Silo och ett snabbköp i botten av Frihavns Tårnet. 

På Sundmolen håller man just nu på att utveckla de gamla magasinen, där man förr i tiden förvarade bananer, kaffe och papper som importerats från andra delar av världen. De ska renoveras och omvandlas till moderna och attraktiva kontorsmiljöer. Arkitektbyrån BIG kommer till exempel att ha sitt nya huvudkontor längst ut på Sundmolen.

Troldtekt i Nordhavn

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Välkommen till: Carlsberg Byen

Carlsberg Byen ligger i utkanten av Vesterbro i Köpenhamn, och har numera ett eget postnummer – 1799 København V. Som namnet antyder är stadsdelen uppkallad efter Carlsbergs öl, som tillverkades här mellan 1847 och 2008, då bryggeriet flyttade till Fredericia.

 Efter flytten startade utvecklingen av ett helt nytt område med bostäder och modern stadsmiljö. Cirka 80 procent av projektet är nu genomfört och den sista delen förväntas vara klar i slutet av 2024.

– Visionen för Carlsberg Byen är att skapa en attraktiv och levande stadsdel. Det ska vara en bra plats att bo, arbeta och leva på. Områdets värdefulla kulturhistoria är något vi verkligen uppskattar och försöker införliva i alla aspekter av utvecklingen, säger Jens Nyhus, vd för Carlsberg Byen, och tillägger:

– Vi fokuserar också på miljöerna mellan byggnaderna och har stora ambitioner för handeln i det gamla bryggeriområdet.

Den danska arkitektbyrån Entasis vann 2009 den internationellt erkända arkitekturtävlingen World Architecture Festival för bästa projektplan i samband med utvecklingen av Carlsberg Byen.

Förenar gammalt och nytt

Många affärer och specialbutiker har redan flyttat in i området och fler är på gång under de närmaste åren. Här finns dessutom hela 25 stadsrum och parker, som både boende och besökare kan ha glädje av.

Både butikslokaler och rekreationsområden har planerats med omsorg för att fungera väl ihop med de historiska inslagen som gör stadsdelen unik:

– I Carlsberg Byen kan man tydligt känna historiens vingslag. Här finns en blandning av ny och gammal arkitektur, små mysiga gränder och stora gröna parker. Det är en naturlig del av Vesterbro men samtidigt en helt egen stadsdel, säger Jens Nyhus, och räknar upp några av Carlsberg Byens mest spektakulära byggnader:

– Om du tar en promenad genom Carlsberg Byen får du inte missa Elefantporten från 1901, den arkitektoniska pärlan Mineralvandsfabrikken, som har genomgått en fantastisk omvandling, och den 120 meter höga byggnaden Pasteurs Tårn med Köpenhamns högst belägna bostäder. Det här är byggnader som vi är oerhört stolta över, säger Jens Nyhus.

Troldtekt i Carlsberg Byen