En hyllning till Köpenhamns vackra byggnader

I över 100 år har Köpenhamns kommun delat ut ett pris till byggnader och stadsmiljöer som utmärker sig lite extra.

Här berättar Köpenhamns stadsarkitekt Camilla van Deurs hur arkitekturen har förändrats över tid – och vilka projekt som utsågs till vinnare våren 2020.

Alla som har besökt eller bott i Köpenhamn vet att den danska huvudstaden erbjuder arkitektur i världsklass. Förutom att bidra med skönhet till stadsrummet, vittnar byggnaderna och deras arkitektoniska uttryck om olika tidsepoker genom historien.

Sedan 1903 har kommunen delat ut priser till vackra byggnader, anläggningar och stadsrum i Köpenhamn. Byggnadspriset delas ut i fyra olika kategorier: Nybyggnation, restaurering, renovering och stadsmiljö.

– Syftet är att uppmärksamma arkitekterna, ingenjörerna och byggherrarna bakom projekten. Samtidigt vill vi lyfta fram byggnader och miljöer som skapar mervärde för staden och dess medborgare.

Det berättar Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Köpenhamns kommun och ordförande i juryn för byggnadspriset.

Historien sitter i väggarna

Under årens lopp har omkring 600 projekt nominerats och över 250 priser delats ut. Vinnarprojekten vittnar om tidstypiska trender och behov i samhället, förklarar Camilla van Deurs.

– I början av 1900-talet var många byggnader vackert utsmyckade, både utvändigt och invändigt. Efter andra världskriget och in på 1950-talet började offentliga byggnader växa fram och räknas som ”riktig” arkitektur, i takt med välfärdsstatens utbyggnad. Under den här perioden var det därför ofta offentliga bostadsprojekt, skolor och vattentorn som premierades, berättar hon och fortsätter:

– 1970- och 80-talen var ekonomiskt svåra årtionden i Danmark, djupt märkta av oljekrisen. Det har satt sin prägel på Köpenhamn, eftersom få nya byggnader uppfördes under den här tiden. I stället låg fokus på att återanvända och restaurera befintliga byggnader, säger stadsarkitekten och fortsätter:

– På 1990-talet började man införa bilfria områden och rusta upp stadsmiljöer som exempelvis Ströget. Pris delades nu ut även till stadsrum och inte bara till byggnader. Runt millennieskiftet och under 2000-talet är det framför allt stora kulturbyggnader som har uppmärksammats. De gynnar inte bara Köpenhamnsborna, utan är också stora nationella investeringar, till exempel Operahuset, Skuespilhuset och Köpenhamns tunnelbana, säger hon.

FAKTA: Om Köpenhamns kommuns byggnadspris

  • Sedan 1903 har Köpenhamns kommun korat stadens vackraste byggnader.
  • Vinnarna av byggnadspriset våren 2020 är: CPH Village, Klarahus Produktionskøkken, Grøndalsvængets skola och Elefanthuset.
  • 2018 delades medborgarnas pris ut för första gången. Då vann Axel Towers, 2019 blev det Amaryllis Hus och 2020 Hotel Ottilia.

FOTO:
Camilla van Deurs (©Troels Heien)
Stadsarkitekt i Köpenhamns kommun och ordförande i juryn för byggnadspriset.

TEMA: