Transformation

I Europa står byggnader för 40 procent av resurs- och energiförbrukningen. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader.

Omvandling är temat för den här sidan, där du också kan läsa om begrepp som livscykelkostnad (LCC) och livscykelanalys (LCA).

Troldtekt cementbunden träull är ett robust material med en lång livslängd på minst 50 år – och enligt vår erfarenhet mer än 75 år. Därför kan akustikplattorna ofta bevaras under omvandlingen av en byggnad. Du kan se ett antal framgångsrika exempel på detta här på temasidan.

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.