Ny guide med 60 danska projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

I juli samlas arkitekter och andra intressenter i Köpenhamn för UIA:s världskongress. Med anledning av detta har Arkitektforeningen gett ut en guide över danska byggprojekt som fokuserar på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Troldtekt akustiklösningar ingår i hela 14 av dessa projekt.

30.05.2023
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Vi måste bygga starka lokalsamhällen, förbättra människors hälsa och livskvalitet, hantera klimatförändringarna och minska förbrukningen av jordens resurser. Detta är några av FN:s mål för hållbar utveckling som står i fokus för Arkitektforeningens nya guidebok med 60 aktuella danska byggprojekt.

Guideboken heter ’A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals’ och ges ut med anledning av UIA:s världskongress 2023.

Föreningens medlemmar runt om i Danmark har skickat in hela 250 förslag, varav 60 projekt har valts ut och delats in i sju kapitel beroende på var i landet de ligger. Vissa av projekten fokuserar på klimat och resurser, medan andra har en mer social inriktning. 

Troldtekt bidrar med bra akustik i många av projekten

Många spännande projekt presenteras i guideboken, som du hittar här. Troldtekt ingår som en del av designen i hela 14 av projekten:

 

 • Vrå Børne- og Kulturhus: AART architects och JAJA Architects har ritat denna skola, som är en naturlig mötesplats i samhället. Den DGNB-guldcertifierade byggnaden har trä både i huvudkonstruktionen och på fasaderna. Till taken har man valt Troldtekt, som bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat. Vrå Børne- og Kulturhus utsågs till ”Årets skolbyggnad” i Danmark 2022.

Se bilder och läs mer

 

 • Grindsted Skole: Skolan är ritad av Pluskontoret Arkitekter och har ett modernt men samtidigt klassiskt formspråk med rymliga lärmiljöer. Troldtekt har valts för att säkerställa en miljö med bra akustik. På Arkitekturens Dag 2018 tilldelades skolan priset ’Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet’ (”ny arkitektur med känsla för landsbygden”) av Ålborgs kommun.

 

 • Maltfabrikken: Maltfabrikken i Ebeltoft har genomgått en tydlig förvandling från fabrik till trendigt kulturhus. För att värna om det industriella arvet har flera byggnadsdelar bevarats och kompletterats med bland annat svart- och vitmålade Troldtekt akustikplattor. Projektet har ritats av Praksis Arkitekter och genomförts med finansiellt stöd av bland andra Realdania.

Se bilder och läs mer

 

 • Feldballe Friskole: Denna friskola i Rønde har fått en tillbyggnad, ritad av Henning Larsen Architects. Tillbyggnaden är ett så kallat passivhus, byggt i trä och isolerat med halm. För att skapa ett ljust och hälsosamt inomhusklimat har man dessutom valt Troldtekttak i naturträ.

Se bilder och läs mer

 

 • Lisbjerg Bakke: De 40 lägenheterna fördelade på fem byggnader utgör ett litet samhälle runt ett gaturum där fokus ligger på gemenskap. Projektet är ritat av Vandkunsten och DGNB-certifierat på guldnivå. Till gemensamhetslokalen, trapphusen och cykelförråden har man valt vitmålade Troldtektplattor.

Se bilder och läs mer

 

 • Æbeløen: CEBRA har ritat detta nya byggnadskomplex, som ligger i Øgadekvarteret i centrala Århus. I dörröppningen sitter specialmålade Troldtekt-akustikplattor som matchar byggnadens vackra röda färg.

 

 • Markedshal Ry: På Stationstorvet har en saluhall med öppen planlösning byggts, där den bärande konstruktionen av douglasgran även bidrar till det arkitektoniska uttrycket. I taket, som går upp till nock, har vitmålade Troldtektplattor monterats. Saluhallen är ritad av DANØ Arkitektur.

Se bilder och läs mer

 

 • Herning Bibliotek: I den danska staden Herning behövdes ett nytt bibliotek, så en gammal industribyggnad i centrum omvandlades till en ny mötesplats för både stora och små. Rå betong och synliga installationer mjukas upp med material som trä och Troldtekt i färgen naturgrå. Kristian H. Nielsen & GPP architects har ritat biblioteket, som vann Renoverprisen 2015.

Se bilder och läs mer

 

 • Erlev Skole: Den nybyggda skolan i Haderslev, som är ritad av Arkitema, är primärt byggd i trä och därmed en av Danmarks största träkonstruktioner i modern tid. I klassrummen har man monterat vitmålade Troldtekt akustikplattor, som säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat utan drag och oväsen. Erlev Skole utsågs till ”Årets skolbyggnad” i Danmark 2021.

Se bilder och läs mer

 

 • Braunstein Taphouse: ADEPT har ritat utbyggnaden av Bryghuset Braunstein i Køge, med visionen att skapa en modern samlingslokal. Byggnaden är utformad enligt cirkulära principer, vilket gör att den kan monteras ned om den ska flyttas till en ny plats eller om materialen behöver återvinnas. Både tak och väggar är klädda med Troldtektplattor i naturträ. 

Se bilder och läs mer

 

 • Odsherred Teater: Teatern ligger på gågatan i Nykøbing Sjælland. Invändigt har man bland annat valt svartmålade Troldtekttak för att skapa en mörk teatermiljö och samtidigt säkerställa bra akustik. Arkitekter i projektet: Christensen & Co Arkitekter och Primus Arkitekter.

Se bilder och läs mer

 

 • Förskolan Egedammen: Denna förskola i Gladsaxe är Svanenmärkt och tilldelades dessutom priset Årets Arne 2023. BBP Arkitekter har ritat projektet, där designlösningen Troldtekt line i naturträ bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat.

Se bilder och läs mer

 

 • KAB Huset: Henning Larsen Architects har ritat bostadsrättsföreningen KAB:s huvudkontor i Köpenhamn, med väl genomtänkta lösningar vad gäller dagsljus, design och materialval. Troldtekt akustik och Troldtekt akustik Plus har valts för att säkerställa ett bra inomhusklimat för såväl medarbetare som besökare. Projektet är förkvalificerat till DGNB Guld.

Se bilder och läs mer

 

 • Madkulturhuset: På Bornholm nära Gudhjem ligger Madkulturhuset, ritat av Entasis. Byggnaden är uppförd i trä som en modern tolkning av ett korsvirkeshus. Stora glaspartier öppnar upp mot de gröna utomhusytorna. Till taken har man valt Troldtekt i naturträ.

Se bilder och läs mer