Kundlösningar med Troldtekt®

Troldtekts kundlösningar är exempel på speciella akustiklösningar som vi har producerat till specifika projekt.

Lösningarna ingår inte i vårt standardprogram, men visar några av de möjligheter vi har att utveckla kundspecifika lösningar.

Kontakta vår säljavdelning om du har idéer till absorbenter för ett konkret projekt.

Se mer här