Framtidens grundskola i Trollhättan

Sylteskolan, en grundskola som numera omfattar 18 400 kvadratmeter, står nu redo att ta emot elever och lärare efter en totalrenovering som gjort skolan till den största i Trollhättan. Intill ligger det nybyggda Syltebiblioteket, som är öppet för alla. Ljusa färger och miljövänliga material har använts genomgående.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Bara Bild

En ljus och modern grundskola med gott om utrymme för lek, idrott, undervisning och fördjupande aktiviteter. Detta är ramarna för nya Sylteskolan i Trollhättan, som omfattar förskoleklass, grundskola med årskurs 1 till 9, specialklasser, fritidshem, idrottshallar, skolgård och bibliotek.

Den tidigare Sylteskolan var sliten och hade bara plats för 750 elever. Nu har skolbyggnaderna uppgraderats, renoverats och fått nya tillbyggnader, så att skolan nu rymmer upp till 1 000 elever.

Renoveringsprojektet påbörjades i maj 2017 och nyöppningen skedde vid skolstarten 2020. Sylteskolan är nu Trollhättans största grundskola med sina 18 400 kvadratmeter. Det nybyggda Syltebiblioteket stod klart i september 2021 och fungerar både som skolbibliotek och offentligt bibliotek för stadens invånare. Här kan allmänheten låna böcker, läsa tidningar och delta i evenemang.

Contekton Arkitekter har ritat Sylteskolan och biblioteket, och byggherre är fastighetsbolaget Kraftstaden Fastigheter. Byggföretaget Serneke är totalentreprenör för projektet.

Ljus och naturlig design

Under planeringsfasen av Sylteskolans skolgård gavs elever i klass 4 och 5 möjlighet att komma med förslag. Detta resulterade i en större skolgård, fler fotbollsplaner, övertäckta sittplatser och en dricksvattenfontän.

När man kommer till skolan möts man av sporthallen och bibliotekets fasader, och därför har extra vikt lagts vid att göra den delen välkomnande.

På insidan har Sylteskolan en genomgående estetisk design, som framför allt kommer till uttryck i ljusa, milda och naturliga färger och användningen av naturmaterial. Varje lokal är specifikt anpassad till de behov som finns i lokalen. Dessutom har lokalerna för varje årskurs en egen unik design. Samma design syns även på Syltebiblioteket, med ljusa nyanser och massor av dagsljus från de höga fönstren.

Miljövänliga material

En avgörande faktor var att Sylteskolan skulle uppföras i miljögodkända och giftfria material. Byggnaden har därför även certifierats som Miljöbyggnad Silver.

I taken på Sylteskolan och Syltebiblioteket sitter Troldtekt akustikplattor. Designmässigt är de helt i linje med den naturliga färgpaletten, och miljömässigt uppfyller de byggherrens krav på hälsosamt inomhusklimat och hållbara lösningar. Samtidigt bidrar de till bra akustik i skolan. På flera ställen är även väggarna täckta med kollage av Troldtekt akustikplattor i specialfärger.

Tillverkningen av akustikplattorna sker i Danmark och bygger på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Det tekniska konsultföretaget Rambøll har dokumenterat att Troldtekt bidrar positivt i 20 procent av de kriterier som beaktas i en miljöbyggnadscertifiering.