Arkitektur för äldre

Demografin går mot en större andel äldre i befolkningen. Detta kräver en mer flexibel arkitektur av hög kvalitet.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Högkvalitativ, flexibel arkitektur

Den demografiska utvecklingen går mot en större andel äldre i befolkningen. Det innebär krav på en mer flexibel arkitektur av hög kvalitet, där seniorer kan bo i många år även om deras behov förändras. Diskreta utformningsåtgärder kan till exempel göra det möjligt att omvandla ett vanligt hem till ett serviceboende.

Här på temasidan kan du läsa om arkitektur för både resursstarka äldre och de som behöver mer vård. Läs även om framgångsrika exempel på äldreboenden som är både trivsamma, snygga och funktionella.

Du kan också läsa om hur Troldtekts akustikplattor kan bidra till att skapa sunda, bekväma och robusta miljöer i äldreboenden – och hur bra akustik kan bli en integrerad del av en snygg design.  

Därför ökar behovet av bostäder för äldre

De kommande åren blir det betydligt fler äldre i Danmark – och de kommer att leva längre. Men bostadsmarknaden är dåligt rustad för att möta äldres behov. Dyk ner i fakta och läs intervjun med en expert från Danmarks största mäklarbyrå, som ger sin syn på de största utmaningarna.

Framtidens äldre ställer nya krav på bostaden

Antalet äldre kommer att öka under de kommande decennierna, liksom deras förväntningar och önskemål på bostaden. Ett samarbete mellan pensionsbolaget PFA och OK-Fonden ska möta en del av efterfrågan. I artikeln berättar vd:n för OK-Fonden om hur framtidens arkitektur för äldre skiljer sig från dagens.

Arkitektur för personer med demens måste rymma individens livshistoria

Att tänka nytt om det välbekanta är en av arkitektens viktigaste uppgifter i arbetet med framtidens vårdhem för personer med demens. Här är hemtrevnad och trygghet viktiga ledord, och det handlar om att använda bekanta former och sunda material när man skapar nya hem och miljöer med utrymme för individens livssituation och livshistoria.

Skovparken Plejecenter: Ett värdigt sista hem

En trygg och hemtrevlig miljö är avgörande för livskvaliteten för äldre personer med demens. Här spelar särskilt textur och varma material en stor roll. Även funktionaliteten är viktig, och här har man bland annat lyckats förena ett avancerat profilsystem med Troldtekt akustiktak.
Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad

Därför är Troldtekt den självklara akustiklösningen på äldreboendet

Lugn, personlighet och trivsel. Troldtekt akustikplattor bidrar till att skapa en hälsosam och behaglig miljö i äldreboendet. Samtidigt är det en robust lösning som kan målas minst 15 gånger utan att de akustiska egenskaperna försämras.

Referenser med arkitektur för äldre