Ett inomhustorg

På ett riktigt torg finns det postkontor, kafé, butik och en scen. Och allt detta är samlat vid inomhustorget i ett före detta postkontor på Østerbro. Platsen heter Enigma och är den första etappen av ett nytt post- och telemuseum.

Troldtekt Enigma
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Postkontoret från 1922 är inramningen för en rad vardagsfunktioner, och precis som på ett torg anordnas även olika evenemang, vilket ställer krav på lokalens flexibilitet. Den andra etappen av Enigma är under färdigställande i utbyggnaden från 1970-talet, där själva utställningen ska placeras. För arkitektfirman Bertelsen & Scheving har det varit en intressant utmaning att samla många olika funktioner i en och samma lokal. Postkontoret och matsalen är de mest offentliga ställena. De är placerade vid huvudentrén och omgärdar det mest hektiska området av torget.

Arkitektfirman har designat de stora ”möbler” där postkontoret och en butik ligger, så att den stora lokalen får struktur. Längs väggen med de stora, vackra fönstren står möbler för måltider eller annan samvaro. Den här lite öppnare delen ger möjlighet att anordna olika evenemang, föredrag och mindre utställningar. Längst bak i det stora rummet ligger en butik med design- och hantverksprodukter.

God akustik

För att skapa ett ändamålsenligt torg, som fungerar lika bra för de olika butikerna som för platsen som helhet, har Scheving & Bertelsen arbetat mycket med akustik och belysning. Akustiken är mycket god, tack vare ett ljudabsorberande idrottsgolv och Troldtekt-plattor i taket. De vita Troldtekt-plattorna kontrasterar fint mot de svarta takbjälkarna och den svarta belysningsarmaturen. En kombination av hänglampor och flyttbara spots ger ett flexibelt belysningssystem, som också bidrar till att skapa en rogivande, intim atmosfär i lokalen.

Den danska familjklubben Børn i Byen (Barn i Stan) har betygsatt Enigma og ger hela nio plus för bland andre "super akustik". Läs recensionen här >