Bygg bättre barninstitutioner

28:e aug. 2019

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 kommer över 700 nya förskolor att behövas. Här är det viktigt med flexibel arkitektur som tillgodoser barnens olika förmågor och behov. Arbetsmiljön, där akustiken är en del, ska vara bättre än på många av dagens institutioner. Läs mer i ett nytt tema från Troldtekt AB.

Tempot är högt på BB-avdelningarna på de svenska sjukhusen. Sverige växer, och 2018 beräknade Finansdepartementet att antalet förskolebarn kommer att öka så markant fram till år 2026 att över 700 nya förskolor kommer att behövas. Om kommunerna på sikt ska få största möjliga utbyte av investeringarna i de många nya institutionerna, och om barn och pedagoger ska få optimala förutsättningar för en välfungerande vardag, bör designen av de nya institutionerna inte skapas utifrån en fast, arkitektonisk mall.

– Det är viktigt att man förstår att man inte kan skapa en universell – inte ens en nationell – modell för hur en bra förskola ser ut. Man måste förstå vilka kulturer som är i spel på den specifika platsen och designa institutionen därefter. Det handlar till exempel om barnsammansättningen, personalkulturen och om hur den samhällsmässiga anknytningen ser ut i området, säger Mille Sylvest, doktor i miljöpsykologi och partner i konsultföretaget Human Studio.

– Det kan vara jättestor skillnad på vilka aktiviteter pedagogerna utvecklar med barnen på olika institutioner, eller hur mycket föräldrarna engagerar sig. Båda exemplen kan påverka platsbehovet. Kanske är det extra viktigt att det finns gott om utrymme för att involvera föräldrarna på institutioner där pedagogerna annars har svårt att engagera dem, förtydligar hon.

Barn och äldre under samma tak

Intervjun med Mille Sylvest är en del av ett nytt tema online på www.troldtekt.se. Temat från producenten av akustiklösningar fokuserar på arkitekturen på barninstitutioner. Det bjuder bland annat också på en artikel om arbetsmiljön, där akustiken är en del, som under hösten har satts under lupp av Arbetsmiljöverket.

Temat låter även läsarna följa med till en rad olika institutioner där man har lyckats förena bra design med god akustik. En av dem är Huset Nyvang i den danska staden Randers. Här samsas vårdboende och barninstitution under ett och samma tak, och 2017 belönades projektet med priset som ”Årets Sundhedsbyggeri” i Danmark.

– Det finns många exempel på att mötet mellan barn och äldre skapar ömsesidig glädje och ett värde för båda parter. I Huset Nyvang har vi gått steget längre och byggt en lösning som förenar de två generationerna under ett tak, berättar Kristina Møller Hansen, som är arkitekt hos Friis & Moltke i Danmark.

– Det är oftast barnen som hälsar på hos de äldre. Inomhus kan de till exempel mötas i orangeriet, där barnen kan måla eller ha andra typer av aktiviteter. Utomhus använder barnen gångvägarna mellan boenheterna som utflyktsmål, berättar hon vidare i temaartikeln.

Akustiken har stor betydelse

Bland de andra projekt som belyses i temat finns Danmarks största institution i Köpenhamn samt två andra institutioner i Köpenhamn och en i den norska staden Trondheim. Alla har Troldtekt akustiklösningar som en del av arkitekturen. Just akustiken har stor betydelse för planeringen av institutioner, betonar Mille Sylvest från Human Studio.

– Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på buller när man bygger nya förskolor. Buller påverkar stressnivån hos både barn och pedagoger. Det finns ingen människa som orkar vistas långa stunder åt gången i en bullrig miljö. Självklart får människor vardagen att fungera även på stora institutioner med betongytor och dubbel takhöjd, men det blir på en betydligt lägre nivå än det hade kunnat vara med goda akustiklösningar. Minskad ork, fler sjukanmälningar och sämre inlärning är direkta konsekvenser av buller, konstaterar hon.

>> Läs det nya temat om barninstitutioner här

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är naturmaterialen trä och cement utgångsämnena i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Sedan 2017 finns Troldtekt även i Sverige, som dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö. Därifrån har vi en nära och direkt dialog med svenska arkitektfirmor.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se   

Ladda ner pressmeddelande

Fakta om Troldtekt